بازديد 3339

گزارش سی و ششمین فعالیت سرزمین داوطلبان

موضوع اصلی : بازدید از کودکان
25 / اسفند / 1392    

یه روز خوب و به یادماندنی با کودکان مرکز داد آفرین و مرکز امید تبریز با گروه دوستداران حقوق کودک و سرزمین داوطلبان.

تو این روز زیبا که مسبب آن گروه دوستداران حقوق کودک بود و بچه های گروه سرزمین داوطلبان نیز در این کار زیبا به آنها ملحق شدند٬ در این برنامه هر دو گروه تمام سعی و تلاش خودشان را کردند تا روز زیبا و به یادماندنی برای همه کودکان و ما داوطلبان رغم بخورد.


بازديد 4120

عکس های سی و یکمین فعالیت سرزمین داوطلبان

موضوع اصلی : بازدید از کودکان
4 / خرداد / 771    

هیچ محدودیتی در احساس و وجود این بچه ها نمی توان دید. حتی دیوارهای موسسات تحت نظارت بهزیستی نیز نمی تواند احساس زیبای آنها را در خود زندانی کند...


بازديد 3533

عکس های بیست و هشتمین فعالیت سرزمین داوطلبان

موضوع اصلی : بازدید از کودکان
22 / فروردین / 771    

بازديد 3599

عکس های بیست و پنجمین فعالیت سرزمین داوطلبان

موضوع اصلی : بازدید از کودکان
20 / آذر / 770    

بازديد 4425

عکس های بیست و سومین فعالیت

موضوع اصلی : بازدید از کودکان
19 / آذر / 770    

بازديد 4737

عکسهای چهاردهمین فعالیت

موضوع اصلی : بازدید از کودکان
15 / شهریور / 770    

بازديد 5253

عکسهای هشتمین فعالیت

موضوع اصلی : بازدید از کودکان
22 / مرداد / 770