افزایش تعداد جمعیت ببرهای هندوستان

موضوع اصلی : خبرهای زیست محیطی جهان 3 / بهمن / 1393    
ارسال کننده


ترجمه: سعید علیزاده

با توجه به گزارشبرآورد ببر هند در سال ۲۰۱۴-۱۵ افزایش قابل توجهی در تعداد جمعیت ببرهای هند مشاهده شده است. در سال های اخیر یعنی از سال ۲۰۰۶ ٬ ۱۴۱۱ عدد ببر هند به ۲۲۲۶ عدد در سال ۲۰۱۴ افزایش قابل توجهی یافته است.

افزایش جمعیت ببر را می توان تا حد زیادی به مدیریت بهتر و بهبود حفاظت ببر هندی در مناطق تحت حفاظت نسبت داد. شکار غیرقانونی ببر بزرگترین تهدید برای این گونه نادر می باشد که امروزه به علت تقاضای بالای پوست و دیگر قسمت های ببر در سراسر آسیا بیشتر مشهود است.

به گفته راوی سیناح٬ سخنگوی عمومی WWFهندوستان؛ این نتایج تایید کننده این است که بیش از نیمی از ببرهای جهان در هند هستند٬ بنابراین٬ این برآوردهای دقیق و ضروری به روز برای تلاش های حفاظت از گونه ها در آینده و ارزیابی های این حفاظت های یک دستاورد و موفقیت عالی به حساب می آید. این دستاوردها نشان دهنده این است که حفاظت از گونه های حیاط وحش با مثلث سیاست٬ علم و دانش و تلاش بی وقفه ثمر بخش است.

در این گزارش، وضعیت ببرهای در هند در سال 2014، که توسط سازمان ملی حفاظت از ببر دولت هند منتشر شده است٬‌ تداوم افزایش جمعیت ببرها در هند به حفظ زیستگاه های دست نخورده برای پرورش جمعیت ببرها٬ اتصال زیستگاه ها و حفاظت از شکار غیرقانونی و صید آنها بستگی دارد.

Prakash Javadekarوزیر محیط زیست و جنگل های هندوستان در همایش این دستاوردها به نکات زیر اشاره کرد:‌ زمانی که جمعیت جهانی ببرها در معرض خطر است٬ بسیار دلگرم کننده است که تعداد ببر در هند افزایش می یابد. این شرایط یک دهه قبل نبود و من به این افتخار می کنم که ما برای چالش و تغییر وضعیت به حالت بهتر رشد کرده ایم.

از سال ۲۰۱۰ ٬ همه کشورهای دارای ببر در تلاش هستند که تعداد جمعیت ببرهای کشور خود را به دوبرابر برسانند که به جهان Tx2یعنی جهان ببر ضربدر دو معروف شده است. این خبر افزایش چشمگیر تعداد ببرهای هندوستان حاکی از آن است که حتی در کشورهای پر جمعیت و اقتصادی پررونق در حال انفجار آسیا اهداف بلند پروازانه برای بازیابی گونه های در حال انقراض می تواند امری دست یافتنی باشد. در سال ۲۰۱۰ جمعیت ببرهای هندوستان ۱۷۰۶ عدد تخمین زده شده بود.

یک بخش اساسی برای کشورهای Tx2شمارش ببرهای خود بود. شمارش تخمین جمعیت ببرهای هندوستان بزرگترین و کامل ترین سرشماری انجام شده ببر تاکنون به شمار می رود؛ که شامل مطالعه ۱۸ استان با بیش از ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع از جمله مناطق خارج از محدود حفاظت شده را شامل می شود.

منبع:

ترجمه شده از enn.com

3297 بازدید
نظري براي اين مطلب وجود ندارد، شما اولين نفر باشيد!
ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن:
كد امنيتي:
درج کد امنیتی: