بازديد 3409

آلودگی صوتی باعث مرگ زودرس ۱۰۰۰۰ نفر در سال در اروپا می شود

موضوع اصلی : آلودگی صوتی
13 / دی / 1393    

ترجمه

براساس ارزیابی آژانس محیط زیست اروپا٬ بیش از ۱۲۵ میلیون اروپایی در معرض آلودگی صوتی بیش از حد استاندارد قرار دارند٬‌ که این آلودگی صوتی باعث مرگ زودرس تا ۱۰۰۰۰ نفر در سال در اروپا می شود.
آلودگی صوتی در سال ۲۰۱۴ اروپا٬ این گزارش ارزیابی آلودگی صوتی  منتشر شده توسط سرویس آژانس محیط زیست نشان دهنده مشکلات سلامتی و محیط زیستی ایجاد شده توسط آلودگی صوتی است.


بازديد 3974

آلودگی صوتی

موضوع اصلی : آلودگی صوتی
9 / اسفند / 1392    

منظور از آلودگی صوتی٬ سطح نامطلوب سر و صداهای ناشی از فعالیت های انسانی است که عامل مختل کننده استاندارد زندگی در منطقه های آسیب دیده و آلوده است. منابع آلودگی های صوتی عبارتند از:

ترافیک