نكاتي در مورد نگهداري گلهاي آپارتماني

موضوع اصلی : اصول و مراقبت از گیاهان 30 / فروردین / 1393    
ارسال کننده


 

نكاتي چند در مورد نگهداري گل هاي آپارتماني
 
از قديم گفته اند « عقل سالم در بدن سالم » است. در اين جمله منظور از عقل همان روان ، و روحيه سالم و سرحال داشتن و پر انرژي بودن است.

آلودگي هوا همان طور كه بر روي تنفس ( اكسيژن رساني) و جريان خون، قلب، مغز و ... اثر مي گذارد، روان انسان را نيز درگير مي كند. در اين زمينه تحقيقاتي نيز به عمل آمده كه نتايج آن را در برخي از روزنامه ها و مجلات تحت عنوان « افسردگي همه گير» مطالعه كرده ايم. انسان موجودي طبيعت گراست و مي تواند با محيط، مبادله انرژي داشته باشد؛ بنابراين هر قدر محيط سالم تر، زيباتر و آرام تر باشد اين تبادل به نحو مفيدتري صورت خواهد گرفت.

رنگ سبز، رنگ بودن، گرمي، آرامش، مهرباني و دعوت كننده است. رنگي كه خداوند با طيف بسيار گسترده اي آن را در جاي جاي طبيعت گسترده است و اين گستره زيبايي، پيام آور آرامش و سلامتي است. افسوس كه ماشينيزم، بهره وري انسان را از اين نعمت محدود ساخته است. اما با اين محدوديت و آلودگي رو به افزايش چه بايد كرد؟ آيا گل ها و گياهانآپارتماني مي توانند جايگزيني مناسبي براي اين نعمت باشند؟ و ما انسان ها چگونه مي توانيم از وجود اين گياهان براي تقويت روح و روان خود استفاده كنيم؟

« در آپارتمان هاي امروزي به علت نبود نور و انرژي كافي، گياهان دست ساز و بي جان جاي گياهان طبيعي را گرفته اند كه نه آب مي خواهد، نه كود و نور؛ و به راحتي قابل شستشو است. برقراري ارتباط با چنين وسايل بي جان به مراتب سخت تر از جانداران سبز و با نشاط است. لطافت و سرزندگي يك گياه زنده و جاندار به راحتي مي تواند ما را به سوي خود دعوت كند و اگر ما راه هاي كسب انرژي را بياموزيم و بتوانيم با دنياي درون خود ارتباط برقرار كنيم، به راحتي پاسخگوي اين دعوت خواهيم بود. ما مي توانيم با گياهان صحبت كنيم، درددل كنيم و به زبان ديگر همنشيني داشته باشيم. وقتي در فضاي كوچك آپارتمان خود پنجره را به هوايچند گلدان باز مي كنيم، خودمان هم كمي هواي تازه استنشاق مي كنيم ( البته اگر مه و دود نباشد).

ريزش برگ هاي كهنه و قديمي و رويش مجدد برگ هاي نو الگويي است براي بازسازي، تلاش و سازندگي ما كه همنشين اين موجودات با طراوت و سرشار از زندگي هستيم. اگر گلداني در منزل داريد حتماً اين كلمات برايتان معنادارتر خواهد بود زيرا مأنوس شدن با اين مخلوقات زيباي بي كلام، بسيار لذت بخش خواهد بود. به طوري كه اگر آفتي به خاك يا برگ هاي گياهتان بيفتد ناراحت مي شويد و درصدد رفع آن برمي آييد، به مغازه هاي مختلف سر مي زنيد تا چاره اي بيابيد و وقتي كه گل و گياهتان را مجدداً سرحال مي بينيد، گويي دوباره انرژي گرفته ايد و خوشحال مي شويد. اين همان احساسي است كه مزرعه داران، كشاورزان و كساني كه در دل طبيعت زندگي مي كنند، بارها و بارها تجربه كرده اند؛ ولي با مقياسي كوچك تر و شهري. وقتي نمي توانيم گلستان داشته باشيم، چرا خود را از گل محروم نماييم؟

با كمك تكنيك هاي گوناگون، با چگونگي ارتباط با دنياي درون خود – كه هنوز متداول نشده– آشنا شويد تا نيازهاي ناشناخته درون خود را ملموس، و از سطح ناهوشيار به سطح هوشيار خود منتقل سازيد. در اين صورت است كه مي توانيد با دنياي گياهان رابطه برقرار كنيد. زيرا آن هنگام است كه زبان سكوت را فرا گرفته ايد.

با چشم دل ببينيد و با گوش جان بشنويد. به خصوص براي افرادي كه تنها زندگي مي كنند،نگهداري گياه در چهار ديواري خانه بدون حياط بسيار مفيد خواهد بود. مونس و همدمي كه آزار رسان نيست. آسيب ها و زخم هاي عاطفي و رواني را نه تنها نمك پاش نيست بلكه مرهمي بي دردسر است. انرژي دهنده اي كه توقع و انتظارات عصبي ندارد و شما را نمي آزارد. با شما مهربان است و همراه سكوتش دريايي از آرامش را به شما هديه مي كند.
 


● شرايط نگهداري بعضي از گياهان آپارتماني

فيكوس ، بنجامين ، آگلونما ، دراسنا، ديفن باخيا ، اسپاتي فيلم، تپوس، برگ انجيري ، فيلودندرون ، گوش گرگي يا سينگونيوم، سانسوريا و فيكوس الاستيكا ( فيلتوس) نام چند گياه آپارتماني است.

● فيكوس بنجامين

شامل انواعي مانند بنجامين سبز، ابلق، سيلور، زعفراني، آمستر، شيدا، پرتقالي و مينياتوري است. اين گياه به مكاني پر نور نياز دارد كه بهترين محل براي آن پنجره هاي جنوبي و نور غير مستقيم از پشت پرده است. آبياري اين گياه در تابستان بايد هفته اي دوبار و در زمستان هفته اي يك بار باشد. بنجامين در تابستان، يك روز در ميان احتياج به اسپري آب روي برگ هايش دارد تا رطوبت نسبي اش تأمين شود.

● آگلونما گياهي بوته اي است. بهترين شرايط نوري براي اين گياه، پشت پنجره هاي شمالي و مكان هاي كم نور است. براي تأمين رطوبت نسبيِ، اين گياه در تابستان بايد هر روز اسپري آب شود و در زمستان هر دو روز يك بار. اما دراسنا كه شامل دراسناي بلالي سبز، در اسناي بلالي ابلق، دراسناي پرچمي و دراسناي قرمز است، بايد پشت پنجره هاي جنوبي گذاشته شود تا از نور غيرمستقيم استفاده كند. اين گياه بايد در تابستان هفته اي دو بار آبياري شود. اما فاصله بين دو آبياري با توجه به شرايط دمايي بايد به گونه اي تنظيم شود كه سطح خاك گلدان خشك باشد.

● ديفن باخيا يا سُم برگ از نظر شرايط نوري همانند دراسنا است، اما آبياري آن در تابستان هر چهار روز يك بار و در زمستان هر ده روز يك بار كفايت مي كند و رطوبت نسبي اين گياه در تابستان بايد يك روز در ميان از طريق اسپري روي برگ ها تأمين شود.

● پتوس يكي ديگر از گياهانآپارتماني است كه شامل دو نوع سبز و ابلق است. اين گياه به نور حساسيت زيادي نشان مي دهد و حتي در محيط هايي با نور كم مي تواند به رشد خود ادامه دهد. آبياري پتوس در تابستان هفته اي دوبار و در زمستان هر ده روز يك بار كفايت مي كند اما به جهت حفظ طراوات و شادابي برگ ها بايد هر روز اسپري آب كم املاح انجام شود.

اما نگهداري گياهان آپارتماني، مشكلاتي را هم با خود به همراه دارد. دو مشكل عمده اي كه اكثر گياهان آپارتماني در تهران با آن مواجه هستند يكي وجود توده هاي متحرك سفيد رنگ با پوشش آردي به نام شپشك آردآلود است. اين حشره از شيره پرورده گياه تغذيه كرده و باعث افت گياه مي شود. شيوه مبارزه با اين حشره، استفاده از سموم تماسي مانند مالاتيوم، ديازنيون، گوزاتيون به صورت وتاول(پودر) به نسبت به يك قاشق مرباخوري ( دو سي سي در يك ليتر آب به اضافه پنج تا شش قطره مايع ظرفشويي ) است كه بايد روي سطح برگ ها و پشت آنها اسپري شود و در صورتي كه مؤثر واقع نشود بايد دو هفته بعد تكرار شود. اما نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه با عنايت به اين كه اين حشرات از شيره گياهي تغذيه مي كنند، مي توان از سموم سيستميك نيز جهت مبارزه استفاده كرد.

دومين مشكل، وجود كرم خاكي يا خرخاكي داخل خاك گلدان هاست كه اين امر با توجه به وجود اين گياهان در داخل آپارتمان باعث كثيفي محل سكونت و بد منظر شدن اطراف گياه مي شود. روش مبارزه با اين مشكل استفاده از سموم سوين يا ليندين ( وتاول پودري) به نسبت يك قاشق مرباخوري در يك ليتر آب است. اين آب بايد به عنوان آب آبياري روي سطح خاك استفاده شود.

بدون ترديد رعايت نكات علمي براي نگهداري از گياهان آپارتماني و فراهم كردن شرايط مناسب زيستي براي اين گياهان، تأثير به سزايي در رشد، پرورش، سبزي و طراوت آنها دارد، اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه گياهان همانند ما انسان ها داراي احساسات و عواطف هستند و احساس ما را نسبت به خودشان به خوبي درك مي كنند. اگر ما ياد بگيريم كه جمله هاي تأكيدي مثبت را براي خود نهادينه كنيم ، بهتر مي توانيم اين نعمت هاي الهي را باور كرده، با آنها ارتباط برقرار كنيم و بهره وري مثبت داشته باشيم.

بياييد احساسات خود را به آزمون بگذاريم، امتحان كنيم و نتيجه اش را ببينيم. به طبيعت روي آوريم. اگر نمي توانيم باغ و باغچه داشته باشيم، سبزي هر چند كوچك را در گلدان هاي گلي به خانه هايمان دعوت كنيم. به اميد روزي كه لطافت اين سبزي روح و روان ما را فراگيرد.
 
گردآورنده :رويا فرهمند
منبع: سازمان جهاد کشاورزی شهرستان گراش
 

مقاله ها و مطالب مرتبط را از این صفحه دیدن فرمایید:

اصول مراقبت و نگهداری از گیاهان

8112 بازدید
نظرات بازديد كنندگان:


  • Shiva height=
    Shiva | امتياز 1
    تشکر. واقعا مفید و بجا بود. بویژه اینکه به گیاهانی پرداختین که بسیار مورد توجه نگهدارندگان گل و گیاه در منزل و آپارتمان هستن.
ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن:
كد امنيتي:
درج کد امنیتی: