فتوسنتز و عوامل موثر بر شدت فتوسنتز

موضوع اصلی : بیشتر بدانیم 13 / فروردین / 1393    
ارسال کننده


فتوسنتز

فرآیند انرژی اندوزی است. ضمن این فرآیند نور خورشید در مولکولهای قند ذخیره می شود. مولکولهای قند ار ترکیب C02 و آب H2O حاصل می شود. به عبارت دیگر در کلروپلاستها آب و دی اکسید کربن با هم ترکیب شده٬ قند حاصل آمده و اکسیژن به عنوان ماده دفعی حاصل می شود. مقدار دی اکسید کربن در جو حدود سه صدم درصد است این گاز از طریق روزنه های هوایی وارد برگ شده٬ از طریق انتشار به کلروپلاستها می رسد. و در مورد آب کمتر از یک درصد آبی که گیاه جذب می کند صرف فتوسنتز می شود. بقیه آن تبخیر یا در پدیده تورژسانس و فعالیت های دیگر سلول ها به کار می رود.

اکسیژنی که در فتوسنتز از گیاه دفع می شود. مربوز به اکسیژن آب است. هرگاه مقدار آب در محیط کم باشد روزنه ها بسته می شوند و کم آبی به طور غیرمستقیم بر فتوسنتز دخالت می کند.

نور٬ امواج تابشی خورشید به صورت ذرات کوچکی هستند که دارای طول موج می باشند. ذرات دارای طول موج کوتاه دارای انرژی بیشتر و ذرات دارای طول موج بلند انرژی کمتری دارند. همه تابش خورشید در فتوسنتز کاربرد ندارد. فقط طیف نور مرئی در فتوستنز دخیل است و از این طیف فقط نورهای قرمز٬ آبی٬ نیلی و بنفش در فتوسنتز کارای دارند.

کلروفیل: در هر کلروپلاست دو غشاء موجود است. غشای خارجی صاف و غشای داخلی دارای چین خوردگی های تیغه مانند فراوانی است که به سمت توده داخلی که استروما نامیده می شود کشیده شده اند.

به این علت است که ساختار تیغه ای درون کلروپلاست به وجود می آید هرتیغه در امتداد خود دارای اجزای کلوچه مانند میان توهی است که به آن تیلاکوئید می گویند.

مجموع تیلاکوئید های که روی هم قرار دارند٬ گرانوم گفته می شود. مولکولهای کلروفیل در غشای تیلاکوئیدها گرانوم قرار دارند.

در این غشا ها در بیشتر گیاهان دو نوع کلروفیل وجود دارند. کلروفیل آ و ب هستند. کلوفیل آ سبز روشن و ب سبز متمایل به زرد.

کلروفیل آ و وظیفه اش

به طور معمول کلروفیل آ در کلروپلاست سه برابر مقدار کلروفیل ب است. کلروفیل ب و رنگ ریزهای دیگر انرژی جذب شده را به کلروفیل آ منتقل می کنند بنابراین فتوسنتز در طیف وسیعتری از نور صورت می گیرد.

دربعضی از جلبک های کلروفیل ب وجود ندارند و به عوض ان کلروفیل سی یا دیی دیده می شود.

 

 

عوامل موثر بر شدت فتوسنتز: به دو دسته عوامل بیرونی و درونی تقسیم می شوند.

۱.عوامل درونی عواملی هستند که به خود گیاه بستگی دارند. مثلا نوع ساختار برگ و محتوای کلروفیلی ان.

۲.عوامل بیرونی؛ عواملی که مربوط به محیط هستند مانند غلظت دی اکسید کربن٬ میزان شدت نور٬ کیفیت نور٬ دما(برروی آنزیم ها تاثیر گذار است) آب و میزان مواد موجود در خاک(چون در ساختار کلروفیل و در واکنش ها دخالت دارند.) مثلا مس- مولیبدم

تنفس: عکس حالت فتوسنتز است

گیاهان و جانداران زمانی می توانند به زندگی خود ادامه دهند که قدرت تجزیه مولکولهای پیچیده آلی و استفاده از انرژی اندوخته ده در آنها را دارا باشند. عمل اکسداسیون مواد آلی که منتهی به آزاد شدن انرژی می شود. مستلزم جذب اکسیزن از راه منافذ روی برگ٬ ساقه و ریشه گیاه است.

در گیاهان اندام های ویژه ای برای رساندن اکسیژن به گیاهان و خارج کردن دی اکسید کربن وجود ندارد. تبادل گازها از راه روزنه ها و عدسک ها انجام می گیرد. در بین سلولهای مختلف حفره های کوچک و بزرگی وجود دارند که تبادلات گازی را به آسانی انجام می دهند.

یعنی تبادلات گاز در طی فتوسنتز و تنفس بر حسب قوانین انتشار گازها صورت می گیرد. در ریشه ها نیز عمل فتوسنتز با استفاده از هوای موجود بین ذرات خاک اتفاق می افتد.

شدت تنفس: مقدار اکسیژن جذب شده یا دی اکسید کربن دفع شده را در واحد زمان را شدت تنفس می نامند.

شدت تنفس نیز تحت تاثیر عوامل ممکن است کم یا زیاد شود.

فرآیند تنفس به شدت تحت تاثیر دمای محیط است چون در تجزیه قندها آنزیم ها دخیل اند و آنزیم ها و واکنش های شیمیایی آنها همگی تحت تاثیر دمای محیط اند. افزایش دمای محیط نیز موجب افزایش شدت تنفس است.

شدت تنفس گیاه تحت تاثیر سن گیاه و اندامهای مختلف گیاه نیز هست.

 

فتو پریود٬ فتو پریودیسیم: طول مدت تاریکی و روشنایی در طی ۲۴ ساعت را فتو پریود می نامند. و واکنش گیاهان به فتوپریود را فتوپریودیسیم می نامند. گیاهان را براساس این واکنش به سه دسته کلی تقسیم می کنند.

گیاهان روز بلند: گیاهانی هستند که ورود آنها از فاز رویشی به فاز زایشی با افزایش طول روز سرعت می یابد.

از زمان جوانه زدن بذر تا ظهور غنچه مدت رویش است. غلات مناطق معتدله.

گیاهان روز کوتاه: گیاهانی هستند که ورود آنها از فاز رویشی به فاز زایشی همراه با کاهش طول روز تسریع می شود. گل داودی ذرت.

گیاهان روز خنثی یا بی تفاوت: گیاهانی هستند که ورود آنها از فاز رویشی به فاز زایشی به طول روز بستگی ندارد. بلکه عوامل دیگری در این فرآیند ها دخیل اند. مانند سن گیاه٬ میزان ذخیره کربوئیدارت گیاه٬ میزان رطوبت و غیره.

در نواحی استوا چون طول روز و شب ۱۲ ساعت است.

 

7115 بازدید
نظرات بازديد كنندگان:


  • فاطمه height=
    فاطمه | امتياز 0
    عالـــــــــــــــــــــــــــــــی بود ممنونم.
  • امير height=
    امير | امتياز 0
    خوب و اموزنده است ممنونم
ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن:
كد امنيتي:
درج کد امنیتی: