اهمیت ارتفاع سطح خاک و کم و بیش مالچ برای درختان

موضوع اصلی : مقالات 20 / اسفند / 1392    
ارسال کننده


ترجمه


مقدمه

سطح خاک برای درختان
این موضوع توجه خود را خیلی به من جلب کرد مخصوصا وقتی می بینیم که این موضع باعث اذیت و ناراحتی درخت است. وقتی سطح خاک در کنار درخت ارتفاعش از سطح معمول خیلی زیاد می شود٬ مشکلات شروع می شود. افزایش ارتفاع سطح خاک در اطراف درخت می تواند به صورت طبیعی اتفاق بی افتد٬ اما اغلب اوقات توسط انسان این اتفاق می افتد. مردمی که گرچه عاشق درخت خود هستند ولی به خاطر عدم اطلاعات کافی به درخت خود آسیب وارد می کنند٬ و بعضا باعث خشکیدن درختشان منجر می شوند. مشکل با حضور ستیز و کشمکش موجود در صنایع بیشتر نیز می شود. ارتباطات غیر منظم در حال رخ دادن است اما نیاز به توسعه و پیشرفت است. خوشبختانه این مقاله کمک خواهد کرد. پیچیدگی و سختی دیگری که نوشتن این مقاله را سخت تر می کند٬ ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بین سطح خاک و کود آلی می باشد.
خاک یک چیز است و کود آلی چیز دیگر. مشکل اینجاست که هر دو آنها برای درخت مشکلاتی ایجاد می کنند اگر به صورت غیر اصولی و استاندارد در اطراف درخت استفاده شوند٬ کود آلی خوب کودی است که در نهایت به خاک تبدیل شود. در این مقاله می خواستم راجب سطح خاک و ارتباط آن با سلامتی درخت بنویسم که دیدم هم زمان در مورد کود نیز مطلب و توضیحاتی باید بنویسم. امید من این است که در مورد کود مقاله ای دیگری بعدا می توانم بنویسم٬ اما این شاید زمانی تولید ببرد بنابراین اینجا مطالبی راجب کود تا حد نیاز خواهم افزود. از آنجایی که سعی خواهم کرد تا این را به نحوی که میشود توضیح بدهم و بعدا به بحث سطح خاک و علل آن که به درخت آسیب می رساند برگردم٬ امیدوارم که مرا تحمل کنید.
محوطه کارها٬ سازندگان و توسعه دهندگان شهری (بعضا از یک شرکت یا شرکت های مختلف با انسان های متفاوت) باعث آسیب به درختان در دوره عادی از کسب و کار مربوطه خو می شوند. سازندگان ساختمان زمین را برای ساخت و ساز آماده می کنند و محوطه کاران زمین های آماده را زیبا می کنند. بعد از خراش دادن زمین با تجهیزات سنگین محوطه کاران٬ و بعضا سازندگان و توسعه دهندگان برای این زمین ها به دلایل مختلفی از جای دیگری خاک می آورند. سطح خاک افزایش می یابد. بعد٬ خاک ریشه دار یا چمن ( چمنی که جای دیگری کاشته شده است و بعدا به شکل های مختلفی بریده شده و به مکان دیگری انتقال می یابند) به این مکان آورده شده و این عمل دوباره باعث افزایش سطح خاک می شود٬ سیستم های آبیاری اغلب در این مناطق نصب می شود. بعدا از اتمام تمام این کارها٬ درختانی که از قبل در این منطقه وجود داشته اند و حفظ شده اند٬ حالا باید درخت با سطح خاک بالا آمده ناسالم به عنوان ترکیبی از ضرر و نفع مقابله کند. سطوح بالا آمده خاک به درخت صدمه می زند ولی خاک جدید غنی کمک می کند.
گاهی اوقات صاحب خانه ها احساس می کنند که ایده خوبی است که حلقه های اطراف تنه درختان با از بین بردن علف و پوشش خاک ایجاد کرده و خاک لخت را با مالچ بپوشانند. گاهی اوقات خاک اطراف تنه  درخت را کشت و زرع می کنند، با این کار رفته رفته  سطح ارتقاع تنه درخت افزایش می یابد. یا در آن مناطق گلکاری میکنند این کار در کل برای درخت خوب نیست و شرایط روزی یک تماس تلفنی از  مردی که صاحب خانه ی بود برای کار با درختان اش داشتم. در همان بازرسی و دید اولیه دیدم که درختان بلوط زیادی که در اطراف آنها دومتری برای کاشت گل جدول کشی شده بود. که این جدول کشی های توسط سنگهای بسیار قیمتی مارک دار برای زیباسازی محوطه انجام پذیرفته بود. مسلما محوطه کار بسیار خوشحال بود که کاری گرفته و انجام داده بود. من از جواب دادن به صاحب خانه در آن شرایط واقعا ترسیدم وقتی دیدم که صاحب خانه پول زیادی برای زیباسازی ساختمان و حیات خود خرج کرده است. ولی مطمئن بودم که باید این مسئله را به صاحب خانه بگویم که تنه درختان در زیر خاک مدفون شده به زودی باعث مرگ درختان اش خواهد شد. و این کار را بعد از چند روز با تماس تلفنی که با صاحب خانه داشتم مطرح کردم. شغل من محافظت از درختان است گرچه شاید شخصی برای این کار من مرا دوست نداشته باشد.

تنه درخت که بعد از ماندن زیر خاک برای مدتی سعی در تطبیق دادن خود با محیط اطراف از تنه آن ریشه در امده است که اگر اینطوری تنه درخت زیر خاک می ماند٬ بعد از مدتی خود این ریشه باعث نابودی تنه اصلی درخت می شد:

عکس از سعید علیزاده

 

عکس از سعید علیزادهسطح خاک و کود آلی
استفاده کردن از کود در اطراف تنه درختان چیزی به مراتب بیش از حد معمول است. واقعا هیچ نظری ندارم که این ایده از کجا نشئت گرفته است. به عقیده من این ایده از آنجایی شروع شده است که درختی را از مکانی یا گلدانی در جای دیگر نشاندن٬ که کار کود دهی اطراف این نیز اغلب به روش اشتباهی انجام می گردد. در هر شرایطی٬ ایده خوبی نیست که اطراف تنه درخت را کود دهی کنیم٬ و این درختانی که از جای به جای دیگر انتقال داده ایم را نیز شامل می شود. فاکتور های متعدد نقش دارند٬ که به آنها در متن های بعدی اشاره خواهم کرد. این موضوع را در همه جا باز گو کنیم تا شاید جلوی این عادت بد گرفته شود. من همیشه با این موضوع مواجه هستم زمانی که در مزرعه ها برای بازدید می رود. همیشه با این موضوع که اطراف تنه درختان را مالچ دهی کردند مواجه می شوم. وقتی من این را می بینم با خود فکر میکنم که چرا صاحبان زمین ها همیشه درختان را تا سر حد مرگ شکنجه می دهند. البته جواب مشخص است٬ مردم از کاری که می کنند اطلاع و دانشی ندارند.
درختی که استقرار یافته و ریشه های خود در عمق خاک مادری هست٬ قدرت و توانایی جذب مواد غذایی و رطوبت را در کنار و اطراف تنه خود را ندارند. ریشه های که تغذیه مواد غذایی و جذب آب می کنند خیلی دورتر از آنجا هستند. منطقه ای نزدیک به تنه نیاز به خشک و تمیز نگه داشته شدن است چرا که در این منطقه از سیستم ریشه و تنه است که به طور مداوم تحت حمله از موجودات مختلف و منطقه ای که مقدار زیادی از وزن و استرس مدام به آن وارد می شود. از هر چیزی تضعیف کننده درخت در آن منطقه باید اجتناب شود، و این شامل مالچ، تخت گل(بالا بردن ارتفاع سطح خاک در اطراف تنه مثلا با جدول کشی)، سنگ ها، علف هرز و تقریبا هر چیز دیگری که به تنه درخت صدمه وارد کند.
اگر به آرامی خاک کنار درخت را بکنید٬ وجود موجودات بسیاری را در آن ناحیه خواهید دید.که در آنجا پناهگاهی برای معاش و حیات خود پیدا کرده اند. خیلی از این موجودات بدشون نمیاد که به سیستم داخلی درخت نفوذ کنند٬ همواره هوشیارانه در آنجا دنبال فرصتی برای این کار هستند. رطوبت به این نوع آفات و موجودات کمک خواهد کرد. همچنین مالچ٬ شرایط را برای زندگی آنها در اطراف تنه درخت بهتر می کند. وجود مالچ که به نگه داشت رطوبت در اطراف تنه نیز کمک می کند باعث پوسیدگی تنه درخت می شود. پس ایده خوبی نیست که اطراف تنه درخت را مالچ دهی کنید.
بهترین چیز برای درخت انجام یک دایره خاک خالی اطراف تنه و تمیز و خشک نگه داشتن آن است.
شما می توانید ببینید این در سراسر شهر انجام می شود. خیلی از مردم می دونند که چکار کنند. اگر خاک پوسته درخت را پوشانده است آنها را از آن جدا کنید. اگر دیدید که ریشه ای کوچک در آن اطراف در حال رشد است آن را نیز قطع کنید. بهتون پیشهاد می کنم که قبل از قطع کردن اون ریشه با متخصص کشاورزی و گیاه پزشکی تماس حاصل فرمایید. معمولا درختان بزرگ در اطراف تنه خود ریشه کوچکی نخواهند داشت٬ اما وقتی که خاک را کنار می زنید مواظب باشید تا به درخت آسیب نزنید.
موضوع مالچ خیلی پیچیده است. درختانی که در داخل گلدان های پلاستیکی کاشته شده اند٬ اجازه داده می شوند که مدت زمان زیادی در این ظرف و گلدان بمانند٬ و بعدش از گلدان به زمینی انتقال داده شده و در انجا کاشته می شوند. من هنوز لازم دارم که به الگوی رشد ریشه این درخت در گلدان نگاه کنم تا مبادا که تغییری در الگوی رشد آن به وجود امده باشد. درختانی که به مدت زیادی در گلدان کوچکی نگه داشته شده اند٬ ریشه هایشان مجبورا در گلدانها به شکل دایره ای رشد می کنند. آیا لازم هست که بگویم این برای درخت خوب نیست؟ بدیهی است که این خوب نیست.
اگه تا الان به درختی که در حال انتقال به زمین از گلدان نگاه کرده باشید حتما دیده اید که حتی درختی با قطر 2.5 سانتی متر نیاز ریشه های زیاد و دراز دارد که نیاز به گلدان خیلی بزرگی داشته تا شرایط دیفرمه شدن ریشه ها برایش پیش نمی آمد. برای حالا نیاز به گفتن این دارم که این درختانی که در گلدان کاشته شده اند برای اینکه بتونند رشد خوبی کنند نیاز به مالچ دارند در گلدانشان٬ این باعث خواهد شد که من در تضاد با حرفی که قبلا گفتم به شما بگویم که در این حالت باید مالچ را در نزدیکی تنه درخت بریزد حتی برای مدت زمانی که درخت در زمین جدیدی کاشته شده است تا زمانی که ریشه ها بتوانند فراتر از اطراف تنه رشد کنند. ولی این به این معنی نیست که مالچی که به درخت خواهید داد با تنه درخت در تماس باشد. در این شرایط نیز حتی باید تا حد امکان فاصله ای حتی کم از تنه درخت با مالچ را در نظر داشته باشید.
درختان در تگزاس مرکزی خودشان را با آب و هوای خشک و گرم اما مطبوع برای میلیون های سال وفق داده اند. این به این معنی است که آنها رطوبت بیش از حد را دوست ندارند. آستین، است ( یا باید بگویم " بود " ) در شمالی ترین مرز در منطقه گرمسیری شمالی قاره بود. این به این مفهوم است که بارانی که ما دریافت می کنیم یکمی شبیه مناطق گرمسیری است. واقعیت این است که ما در طول سال ۳۲ اینچ(معادل ۷۵ سانتی متر) باران در سال داریم. هر چند فاکتور بسیار مهم این است که ما این مقدار باران را در چند زمان خیلی کمی در طول سال داریم. با بارش مقدار زیادی در هر بار٬ این با خاک پراکنده با زهکشی عالی همراه است که این به معنی این است که رطوبت کمی برای درختان و رطوبت کمتری برای اطراف درختان است. و این همچنین باعث این شده که درختان به خشکی و بی آبی خیلی مقاوم باشند. شش ماه بدون یک قطره باران در آستین باعث مرگ خیلی کمی از درختان می شود. از سوی دیگر٬ بارش هر روز باران خیلی از پوشش های گیاهی را در این ناحیه نابود خواهد کرد٬ که این شامل درختان نیز می شود. بنابراین چه عجله ای برای مالچ دهی درختان در حیات خانه ها هست٬ حتی حیات های که دارای سیستم آبیاری(آبپاش چمن) هستند.
خیلی درخت مرده کهنسال سرو را از محوطه های فضای سبز و چمن های سیراب  منتقل کردم. یک مرد از شرکت ---- مشورت خیلی گران قیمتی را کرده بود برای نجات درخت قدیمی سروش٬ که آنها هیچ پیشنهادی برای نجات این درخت نداشتند. با توجه به صاحب درخت٬ بعد از خیلی تستها و معاینات٬ دانشمند به این مرد گفته بود که درخت به خاطر عوامل طبیعی در حال زوال هست. مسلما آنها سر آب پاش زیبا را در نزدیکی تنه درخت ندیده بودن که چمن های زیبا را زنده نگه می داشت. این چمن های زیبا از نوع چمن های حاضری که پوشانده بودند بالای خاک رس که در زمان ساخت و ساز ساختمان در آن منطقه ریخته شده بود. چمن های حاضری لایه قوی از خاک را با خود دارند. درخت بیچاره پیر سرو که صاحب خانه عاشقش بود مسلما به خاطر رطوبت زیاد و ازت خیلی قوی خشکیده بود. متاسفانه او با سایت ما ----- آشنا نشده بود تا زمانی که دنبال خدمات درخت برای انتقال درخت خشکیده می گردید. من تنه عظیم اون درخت سرو رو نگه داشتم. من هنوز اون رو دارم و امیدوارم که بتونم چیزی از اون بسازم. یک ستون زیبای از چوب سرو است که ۲متر عرض در پایین و حدودا نزدیک به دومتر عرض در بالا هست٬ که این پایه بزرگ و زیبا حدود ۱۵ متر طول دارد. فقط تصور کنید زیبای و عظمت این درخت کهنسال که به حد کافی زندگی کرده بود در طول این مدت قبل از این که مردم در اطراف آن سکنی گزینند. درخت مسلما می تونست برای شرایط آبیاری بیشتر مقاومت کند و از آنجایی که افزایش سطح مشهودی هم نبود بنابراین ازت(مالچ) بیش از حد که رطوبت موجود در اطراف تنه در حکم نگه دارند کمک کرده باعث خشک شدن این درخت شود. کاری که من الان می خوام ادامه بدم این است که به ادامه این موضوع بپردازم٬ مخصوصا ارتباط آن با ارتفاع سطح خاک.
کود مشکلات زیادی می تونی ایجاد کنه حتی بیشتر از رطوبت زیاد برای یک درخت٬ مشکل بحرانی و مهم شهر آستین این است که  کود مشکل زیادی برای درختان ایجاد میکنه مخصوصا از آنجایی که ارتفاع سطح خاک رو افزایش میده به طوری که قسمتی از تنه درخت در زیر خاک مدفون میشه. بلوط ها همیشه سبز تگزاس مرکزی به این وضیعت پاسخ مطلوبی نمی دهند. من هر روز با این مشکل افزایش سطوح خاک بیش از حد مواجه میشوم که مجبور هستم باهاش مقابله کنم.
اولا لازم هستم بفهمیم که دی ان ان درختان با ساختار خاک آنها ساخته می شود٬ آن ژنتیک تعیین شده سطح خاک است. انحراف در سطح خاک ونوع خاک در نزدیکی یک تنه درخت، آثار مختلفی بر روی هر گونه از گیاهان می دهد که اثرات در گونه های مختلف متفاوت است. درختان بلوط همیشه سبز ما می تونند با وضیعت پایین سطح خاک مقابله کنند اما نمی توانند در طول مدت زمان زیاد(منظور از طول مدت زمان زیاد بسته به مدت زمان عمر معمولی از این نوع درخت است) در شرایط افزایش ارتفاع سطح خاک مقاومت کنند.عکس پایینی که من گرفتم نشان دهنده نمونه بارزی از درخت بلوط همیشه سبز آستین است که چه پاسخی برای سطح ارتفاع برخواسته شده از خود نشان داده است.

این عکس ها نشان دهنده پایه درختان بزرگ بلوط همیشه سبز هستند که با برگهای دیگر درختان جوان از نوع خودشان احاطه شده اند. برگها دارای سر تیز در لبه های برگ مانند برگهای در گونه های گیاهی راج یا همان خاس هستند. این برگها از در ساقه های که از ریشه های جدید رشد میکنند هستند٬ ریشه های که از تنه درختی که قسمتی از آن با خاک جدید اضافه شده پوشانده شده رشد کرده اند. این تلاش درخت است برای محافظت از خودش که از فرصت افزایش سطح خاک استفاده میکند. این فرایند در اصل برای نجات درخت کمک میکند با در نظر گرفتن این واقعیت که تنه اصلی درخت(که خود درخت است) می توانند در سرانجام خشکیده و تنها جوانه و ساقه کوچکی را از خود بجا گذارد٬ که ممکن است زیاد کوچک هم نباشند در زمانی که آنها دیگر اثر از درخت اصلی باقی مانده اند چنانچه ما |آن را می شناختیم قبل از این که سطح خاک افزایش یابد.
من تعدادی عکس کشیدم شاید به بهتر درک کردند موضوع به شما کمک کند.

 

امیدوارم که این عکس ها کمک به توضیح بهتر این مشکل موجود برای درختان بلوط همیشه سبز باشد. شما باید بدانید که گرچه این عکس العمل برای بالا رفتن سطح خاک نوع خاص درخت همیشه سبز است٬ باید بدانید که سطح خاک برای دیگر درختان از اهمیت حیاتی برخوردار است. به خاطر داشته باشید که سطح خاک محل ژنتیکی بر روی درخت است.آن جایی است بر روی درختان که پوست درخت و پوسته ریشه باهمدیگر ملاقات میکنند. این دو ماده(پوست درخت و پوست ریشه) متفاوت است و هر کدام دارای توانایی های خاص خود را به سالم ماندن و به تحمل شرایط مختلف را دارند. پوست درخت طراحی شده برای محافظت از درخت از جو و متغیرهای آن، یعنی نور، آب، حشرات، قارچ ها، و دیگر متغییرات جوی. پوست درخت با شرایط رطوبت مقاومت خوبی ندارد چنانچه پوست ریشه میتواند این شرایط را به خوبی تحمل کند. هنگامی که پوست درخت از خاک پوشانده می شود٬ آن قسمت پوست درخت شروع به پوسیدگی میکند با سرعت متفاوت که به نوع گونه درخت٬ و دیگر شرایط همچون نوع خاک و مقدار رطوبت بستگی دارد. که این توانایی های پوست درخت را برای محافظت از دیگر موجودات که قصد در تهاجم به سیستم درخت را دارند ناتوان می کند٬ که قابل ذکر است که بسیار از این موجودات و آفات بسیار خطرناک هستند. بنابراین حتما ارتفاع سطح خاک را در سطح صحیح حفظ کنید٬ جایی که پوست درخت با پوشش ریشه به همدیگر متصل می شوند. این کاملا در اکثر گونه های مشخص است٬ زیرا که پوسته درخت با پوشش ریشه کاملا متفاوت هستند. اگر شما در پیدا کردند این مکان دچار مشکل هستند حتما مطمئن شوید که سطح خاک پایین تر باشد چون در مقایسه این بهتر از بالا بودن سطح خاک است. ریشه پوست خود را افزایش خواهند داد تا از خودشان محافظت کنند٬ اما پوشش ریشه ها جایگزین کردن پوست ها را نمی توانند به آسانی انجام دهند٬ اگه بتوانند آن را در کل انجام دهند.
 

ریشه های حلقه ای
مجموعه پیچیده از ريشه هاي جديد كه از رشد بالا تنه پديد آمده و از نظر قطری هر سال  به یکدیگر نزديک تر ونزدیک تر می شوند و جايگاه آنان تغيير نمی كند و تنها  قطر آنها تغیر می کند. خیلی زود شروع به تماس و ادغام میکنند.  چیزی مثل  عمل جوش کاری در هر ریشه با قطر کلفت انجام می گيرد .در نهايت آنها  بیشتر شبیه  به صفحه جامد از چوب هستند. از قسمت پایین این مجموعه از ریشها وزنه های ریشه ای شروع به رشد میکنند. اين ريشه های وزنی به پایین  زمين نفوذ میکنند و ناگزير  به ریشه های بزرگتر،  قدیمی ، بهتر برخورد مى كنند. نتيجه اين است كه یک مجموع محکم شده چوب  مانع سیستم ریشه حیاتی  درخت میشود اين مجموع ریشه ها خطرناك است و به درخت آسیب میرساند و می تواند منجر به مرگ.درخت شود. اين امر با احاطه کردن ریشهای اساسی درخت موجب تحلیل علائم مرض وحتی مرگ میشود. آثار احاطه شدن تا حد زيادي شبيه يك باند دزدی است که توسط افراد پلیس به شدت محا صره شده است. اين باعث قطع گردش میشود. درختان یک سیستم دارند که در دو جهت در دو راه مختلف ازسیستم گردشی ما و فشار دور ریشه تنه هستند  و سیستم مانع شاخه و اعضا میشود. وقتی ریشه ها به قدر کافی احاطه میشوند تاج پوشش درختان شروع به  مرگ می کنند درست شبیه زمانی که آنها از گرسنگی مرده باشند .تنها درمانی که من میدانم قطع کردن ریشه های با منابع خارجی است و یک مشکل انجام غیر ممکن است اين وضعيت چنان عادي است که من مجبور هستم خودم را وقف به آموزش عمومی و مقابله با اين مشكل کنم در هر زمانی که با آن دست به گریبان شوم.

  


ريشه های درخت  میتوانند رشد كنند در هر جهت که قادر به رشد هستند. به نظر می رسد سیستم هوش مرکزي وجود ندارد که جای  ريشه ها یا عضو ها را مشخص و راهنمایی کند، وقتى كه يك ريشه دوروبر تنه درخت رشد مي كند يك مشكل در هنگام بزرگتر شدن ریشها پیش می آید. تنه و ريشه در هر سال افزايش قطر دارند و در نهايت  بين اين دو قسمت درخت فشار ايجاد شده است. اگر اين ريشه بيش از حد فشار از تنه درخت دریافت کند  روند سیال در درخت متوقف يا كاهش میابد. اين ريشه اي است به نام ریشه احاطه کننده.." من يك تصوير از چنين مشکلی در اینجا گذاشته ام. ريشه ای که در اين تصوير  است هنوز به اندازه کافی بزرگ نشده است که باعث آسیب به تنه درخت میشود و هنوز می توان به منظور جلوگيري از آسيب آن را قطع نمود. گرچه درخت انرژی زیادی برای رشد دادن آن تلف کرده  و حالا چیزی که قابل رويت است در اين تصوير تنها کسر کوچکی از کل مقدار ريشه است. در پايان شاخه دار شدن ریشه رخ می دهد و مقدارش خیلی افزايش يافته است. اين درخت بسیاری از ریشه ها را د ر هنگام قطع کردن از دست خواهد داد با این حال  بهتر است که قطع شوند تا آن  که به حال خود رها شوند. یکی از مشتریان  من را به مشورت در مورد درختان دعوت کرد و من به او سریعا  توصیه کردم  که ريشه تاج درخت را از خاک بیرون بیاورد. او دوباره منرا برای مشورت فرا خواند و من اين تصوير را در آن زمان گرفتم.  به پوست درخت که رنگشان را از دست داده توجه داشته باشيد که اندازه آن از خاك تقريبا يك فوت است در بخش پایینی درخت  با پوست بيرنگ  تقريبا به وسیله تحلیل و اشباع متلاشی شده است. اين درخت با تلاش های انسان كوشا نجات داده شدند.

تاج ریشه ها
موردی که میخواهم هر کسی بداند این است که یک درخت از طریق تاج ریشه یا محل رویش ریشه به زمین فرو میرود. این حیطه بزرگ، بالاتر از سطح زمین است. آن عریض تر از تنه درخت است و میتوان به این تشبیه کرد که توپ روی گوه گلف، در زمین وارونه جاسازی شده باشد. آن در عکسها و نقاشی ها نشان داده شده است. اگر محل رویش ریشه های درخت شما دیده نمیشود، بیش از حد عمیق در خاک فرو رفته و پوشانده شده است. دوطرف موازی را جستجو کنید که از زمین بیرون آمده اند، مثل آنها که برای تیر تلفن یا حصار زدن انجام میدهند. این نشانه ای از تاج ریشه دفن شده است. درختی که محل رویش ریشه آن دیده نشود نیاز دارد که خاکش کاهش یابد. به این معنا که باید حفر شود. کندن میتواند بسیار مشکل باشد. درختانی دیده ام که توده ریشه آنها درخاک جدید درهم و پیچیده رشد کرده و بقدری متراکم بود که امکان کندن وجود نداشت. در چنین مواردی تنها چیزی که میشود انجام داد کافی نیست. بعضی اوقات استفاده از ابزار بادی برای برداشتن خاک از اطراف تنه و ریشه ها ضروری است. ابزار بادی  به ریشه ها آسیب نمی رساند. سپس توده ریشه باید به دقت با اره برقی، اره دستی، اسکنه، و دیگر ابزار نوآور بریده شود. همانطور که گفتم، حتی آنهم کافی نیست. در بهترین حالت، اگرمقدار کافی از توده  برای ترمیم کردن برخی ازشریانهای ریشه قابل برداشتن باشد، احتمالا درخت زنده بماند. دلسرد نشوید! نمونه هایی مانند آنچه که ذکر کردم نادر است. معمولا آن فقط یک نکته از حفاری است.

حاصل حفر تاج ریشه، چاله ریشه است. درختی را تصور کنید که در چاله ای رشد میکند که فقط چند سانتیمتر در عمق چند متری است.اگر سطح خاک برای درخت بیش از حد بالاست، این چیزی است که شما خواسته اید. میتوانید اطراف چاله را با سنگ، آجر یا هرچیز بی اثر دیگری خط گذاری کنید. اگرچاله عمیق است و خاک به سرعت کافی زهکشی نمیشود، میتوانید یک زهکش در چاله کار بگذارید. نهایتا آن به خلاقیت خودتان بستگی دارد. بعضا من چاله ریشه های  خیلی زیبا دیده ام.
دوباره باید یادآوری کنم که مشکل دفن تاج ریشه بسیاررایج است. تقریبا هرخانه ای که اطرافش درختانی دارد که قبلا آنجا خانه ای ساخته شده بود، تاج ریشه های دفن شده نیز دارد. این به چند دلیل همچنان یک مشکل باقی میماند، اما مهمترین آن این واقعیت است که زمان لازم برای یک درخت جهت نشان دادن نشانه های تاج ریشه ای که دفن شده بقدری طولانی است که در طول زمان علت آن ، دیگر ازبین رفته است. ساکنان آنجا نقل مکان میکنند و مالکین جدید با مشکلی که بوجودآمدن آنرا ندیده اند، رو در رو میشوند. مگر اینکه یکی به آنها اطلاع دهد یا آنها از قبل بدانند، درخت بدتروبدتر خواهد شد. سرانجام آنها بدلیل خوب رشد نکردن درخت، یک مراقبت کننده ازدرخت یا شرکتی دیگررا خبر خواهند کرد. دیگر تا آن زمان مشکل خیلی پیشروی کرده و برخی مواقع درست شدنی نیست.
برای معاینه یک درخت بلوط زنده بزرگ که مال دلال معاملات ملکی بود، بامن تماس گرفته شد. او گفت که خریدار آینده نگر از اینکه درخت مشکلاتی دارد، نگران شده بود واز آنجا که درخت درست مقابل درجلویی و قسمت چشمگیر ملک قرارداشت، خواست نظریک متخصص رادرمورد درخت جویا شود. خوب، حدود هفتاد درصد از تاج ریشه این درخت مرده بود وقسمت باقیمانده نیز در حال مردن بود. تنه ای داشت که حدود سه مترقطر و تقریبا پانصد سال عمر داشت. ازقسمت  ته درخت قارچهای ضعیف شده زیادی رشد کرده بودند وبرگهای کوچک بلوط تمام اطراف ته درخت درحال رشد بود.  محل رویش ریشه اندکی دیده میشد، اما بیشتر آن حدود سی یا پنجاه سال زیر خاک بود، تعیین دقیق تر آن غیر ممکن بود. درخت بیچاره تقریبا نابود شده بود. من به زیستن درخت و رد کردن معامله توسط خریدارآینده نگر شک دارم. برنگشتم ببینم که چه شد، واقعا هم نمیخواهم آنرا ببینم. من چیزی را میدانم که احتمالا تشخیص دهم.
متاسفم که دراین مورد، به مراتب طولانی تر ازشما میتوانم حفظ علاقه کنم. بنابراین، اجازه دهید مقاله را با چند عکس از یک جفت درخت که در اوستین مرکزی پیدا کردم و دربسترنهر رشد میکنند، به پایان برسانم. من این عکسها را با دوربین تلفن همراهم درسال 2009  گرفته ام. میدانستم که در این مقاله، میتوانم از این عکسها برای ثابت کردن این حقیقت که اگر ریشه ها بی حفاظ بمانند میتوانند خود را با پوست بپوشانند، استفاده کنم. زما نی این درختان درساحل نزدیک آب شروع به رشد میکنند. همانطور که آب به مرور باعث فرسایش ساحل شده، درختان نیز هرچه بیشتر بدون حفاظ مانده اند. این اتفاق به قدری آرام صورت گرفته که درختان خود را با آن وفق داده اند. اجبارا آنها باید انرژی اضافی برای محکم کردن خود در زمین و نیز برای محافظت از ریشه های خود درمقابله با نور، گرما، هوا و تهدیدات دیگر صرف میکردند. آنها به خوبی از عهده آن برآمدند. این دور از ایده آل است، اما آنها هنوز زنده اند و من شک دارم که آنها زندگی طولانی داشته باشند.

5536 بازدید
نظرات بازديد كنندگان:


 • میهمان height=
  میهمان | امتياز 0
  سلام ممنون عالی و عالی بود
 • میهمان height=
  میهمان | امتياز 0
  ممنون بخاطر این مقاله زیبا و اموزنده.
 • Shiva height=
  Shiva | امتياز 0
  خیلی مفید و آموزنده است ممنون. من و خانواده ام از این موضوع بی اطلاع بودیم. انشالله از این به بعد با آگاهی بیشتری این کارو انجام میدیم.
ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن:
كد امنيتي:
درج کد امنیتی: