بازديد 2448

بازی فکری مربع

موضوع اصلی : سرگرمی علمی
12 / خرداد / 1393    
اگر بتوانيد بيشتر از 18 ثانيه از برخورد جلوگيري كنيد، شما يك نابغه هستيد! گفته شده خلبانان نيروي هوايي آمريكا تا 2 دقيقه مي توانند به بازي ادامه بدهند!

بازديد 2437

در تصویر زیر چند چهره دیده می شود (تست هوش)

موضوع اصلی : سرگرمی علمی
10 / خرداد / 1393    

در این تصویر چند چهره را می توانیند تشخیص دهید. تعداد چهره ها با کم هوشی و تیز هوشی شما ارتباط دارد.


بازديد 2944

بیوگرافی بازیگران » تست روانشناسی بسیار جالب

موضوع اصلی : سرگرمی علمی
13 / فروردین / 1393    

تصور کنید در بیابان خشک و بی پایانی در حال راه رفتن هستید خسته،گرسنه،تشنه،پس از 5 ساعت پیاده روی......ناگهان ساختمان مجلل و با شکوهی در جلوی شما ظاهر می‌شود.


بازديد 4864

جدید ترین روش تشخیص راست یا چپ مغز بودن

موضوع اصلی : سرگرمی علمی
20 / شهریور / 771    

سمت راست مغز شما.

یکی از بهترین راه های نشان دهنده این که شما سمت راست مغزتان را به کار می برید یا از سمت چپ مغزتان استفاده می کنید. اگر شما این عکس را دقیقا به حالتی که هست می بینید شما از سمت چپ مغزتان استفاده میکنید.