بازديد 2940

گزارش و عکس های سی و پنجمین فعالیت سرزمین داوطلبان

موضوع اصلی : فعالیت های درختکاری
17 / اسفند / 1392    

این روز روزی بود که ما دوباره به خودمان افتخار کردیم، روزی بود که دوباره معنی عشق و دوستی و صمیمیت را دیدیم و لمس کردیم. آری، ما امروز چنین روزی را تجربه کردیم...


بازديد 4077

عکسهای پنجمین فعالیت

موضوع اصلی : فعالیت های درختکاری
6 / آبان / 1391    

بازديد 2304

عکس های سی و دومین فعالیت سرزمین داوطلبان

موضوع اصلی : فعالیت های درختکاری
7 / مرداد / 771    

صبح روز 28 شهریور(روز تولد من و مهین نصرتی) با همراهی دوست خانم نصرتی رفتیم یه پارکی تو مرزداران و با راهنمایی نگهبان پارک هر کدوم یه درخت کاشتیم...


بازديد 2348

عکس های بیست و نهمین فعالیت سرزمین داوطلبان

موضوع اصلی : فعالیت های درختکاری
27 / فروردین / 771    

بازديد 2301

عکس های بیست و هفتمین فعالیت سرزمین داوطلبان

موضوع اصلی : فعالیت های درختکاری
21 / فروردین / 771    

بازديد 2512

عکس های بیست و ششمین فعالیت سرزمین داوطلبان

موضوع اصلی : فعالیت های درختکاری
20 / آذر / 770    

بازديد 3789

عکسهای چهارمین فعالیت

موضوع اصلی : فعالیت های درختکاری
6 / مرداد / 770    

بازديد 2585

عکسهای اولین فعالیت

موضوع اصلی : فعالیت های درختکاری
31 / تیر / 770