مخاطرات طبیعی

موضوع اصلی : مسائل زیست محیطی 8 / دی / 1393    
ارسال کننده


ترجمه: شیرمحمدی

 

 

مخاطرات طبیعی
مخاطرات طبیعی حوادث هواشناختی و اقلیم شناختی هستند که در تمام قسمت های کره زمین به صورت طبیعی رخ می دهند. اگرچه  بعضی از مناطق نسبت به مناطق دیگر آسیب پذیری بالاتری به مخاطرات خاصی دارند. مخاطرات طبیعی زمانی به بلایای طبیعی  تبدیل می شوند که زندگی و معیشت مردم از بین می رود. تلفات مادی و انسانی که به وسیله بلایای طبیعی ایجاد می شود، یک مانع عمده برای توسعه پایدار هستند. با صدور پیش بینی های دقیق و هشدار ها در شکلی که واقعاً درک شوند و یا آموزش افراد درباره چگونگی آماده شدن در برابر چنین مخاطراتی، پیش از آن که تبدیل به بلایا شوند، زندگی و اموال می تواند محافظت شود.

                                                                                                                                       
فعالیت های کاهش خطرات بلایای طبیعی سازمان جهانی هواشناسی با دیگر سازمان های بین المللی، منطقه ای و ملی یکپارچه و هماهنگ شده اند. هماهنگی تلاش های NMHSs ، سازمان جهانی هواشناسی برای کاهش تلفات انسانی و مادی از طریق بهبود خدمات پیش بینی و هشدارهای زود هنگام و همچنین ارزیابی خطرات و افزایش آگاهی های عمومی صورت می گیرد. یک دلار سرمایه گذاری برای آمادگی خطرات می تواند از تلفات اقتصادی مخاطرات به ارزش هفت دلار که که بازده قابل توجهی در سرمایه گذاری است، جلوگیری کند. هدف سازمان جهانی هواشناسی کاهش 50 درصدی در سال 2019 در ارتباط با میانگین ده ساله خسارت های جانی دوره 2003 – 1994 برای مخاطرات طبیعی هوایی، آب و هوایی و مخاطرات مرتبط با آب می باشد. مخاطرات طبیعی در مقیاس های زمانی و منطقه ای متفاوتی رخ می دهند و هر کدام در بعضی از جهات منحصر به فرد هستند. تورنادوها، سیل ها کوتاه مدت هستند، حوادث خشونت باری که یک منطقه نسبتاً کوچک را متاثر می سازد. دیگر بلایا مانند خشکسالی به آرامی گسترش می یابد، اما می تواند بیش از یک قاره و تمام جمعیت ها را برای ماه ها و حتی سال ها تحت تاثیر قرار می دهد.           
یک رویداد حدی آب و هوایی می تواند شامل خطرات چندگانه ای در یک زمان یا به صورت توالی های زمانی سریع باشد. علاوه بر باد های تند و باران های سنگین، یک طوفان گرمسیری می تواند موجب جاری شدن سیل و گل رودها شود. در عرض های جغرافیایی معتدله، آب و هواهای تابستانی شدید (تندر، طوفان های زعد و برق و تورنادوها) می توانند با تگرگ و سیل های سنگین همراه شده باشد. طوفان های زمستانی با بادهای تند و برف سنگین  و یا باران یخ زده نیز می تواند به سقوط بهمن روی دامنه برخی کوه ها و رواناب بالا یا جاری شدن سیل در فصل ذوب کمک کند.                                                               
بعضی از سرویس های ملی هواشناسی و هیدرولوژیکی و مراکز ویژه ای مسئولیت بررسی مخاطرات ژئوفیزیکی شامل انفجارهای آتشفشانی ( خاکستر موجود در هوا )، سونامی و مواد خطرناک موجود در هوا ( مواد پرتوزا، بیولوژیکی، شیمیایی ) و آلودگی های حاد شهری را برعهده دارند.

                                                                                                                   
خشکسالی                                                                                                                                                                  
علت اولیه هر خشکسالی کمبود بارش است. خشکسالی به دلیل توسعه آرام و آهسته متفاوت از سایر مخاطرات است. گاهی اوقات این مدت زمان بیش از یک سال است . شروع تاثیرگذاری آن می تواند با تعدادی از عوامل پوشانده شود. خشکسالی می تواند ویرانگر باشد : خشک شدن ذخایر آبی، عدم توانایی محصولات برای رشد، مرگ حیوانات، سوء تغذیه و وضعیت های جسمی نامناسب به دنبال دارد.


طوفانهای گرمسیری   

سازمان جهانی هواشناسی کمک هایی را برای اعضای خود فراهم می کند تا سیستم های هماهنگ ملی و منطقه ای ایجاد کنند، تا اطمینان حاصل شود که تلفات جانی و آسیب های ناشی از طوفان های گرمسیری به حداقل کاهش می یابد. طوفان های گرمسیری مناطقی با فشار اتمسفری بسیار پایین بر فراز آب های گرمسیر و جنب گرمسیری در درون توده های چرخشی بزرگ باد و طوفان های رعد و برق هستند که تا صد ها کیلومتر کشیده می شود. باد سطحی می تواند به سرعت 200 کیلومتر در ساعت یا بیشتر برسد. ترکیبی از امواج باد رانده شده و طوفان حاره ای کم فشار می تواند یک موج طوفان ساحلی تولید کند. یک حجم بزرگی از آب که با سرعت بالا و نیروی بسیار زیاد به طرف ساحل رانده می شود که می تواند هر چیزی را از مسیرش دور سازد.    
درسال 1970 یک موج طوفان عظیم در تالاب های ساحلی بنگلادش 300 هزار کشته بر جای گذاشت. حدود 80 طوفان حاره در هر سال تشکیل می شود. نام این طوفان ها بستگی به محلی دارد که در آنجا شکل می گیرند. تایفون در شمال غربی اقیانوس آرام و جنوب چین، هاریکان در اقیانوس اطلس، جزایر کارائیب، خلیج مکزیک و در شمال شرقی و مرکز اقیانوس آرام و سیکلون های حاره در اقیانوس هند و منطقه جنوبی اقیانوس آرام.                                                                                                
دستور کار سازمان جهانی هواشناسی در مورد طوفان های حاره، اطلاعاتی را در مورد این مخاطرات فراهم می کند. مرکز اطلاعات هوای شدید این سازمان در مورد زمان واقعی طوفان های حاره راهنمایی هایی را فراهم می سازد.        

                                
آلودگی هوا

آلاینده ها شامل ذرات، گازهای مضر ناشی از صنعت، وسایل نقلیه و فعالیت های انسان است. دود و مه ناشی از آتش سوزی جنگل یا زمین های بایر یا بریدن و سوختن جنگل، پاکسازی محصولات یا خاکسترهای ناشی از انفجارهای آتشفشانی در شرایط پایدار اتمسفری موجب تولید آلودگی می شود. دود، مه و آلودگی تبعات جدی برای سلامتی انسان به همراه دارد. مردم محلی ممکن است مجبور به استفاده از ماسک شوند. آلودگی دید را کاهش می دهد. می تواند ترافیک هوایی و جاده ای را بر هم بزند. دود، باران اسیدی، سوراخ اوزن و افزایش مضرات اثر گلخانه ای جو نیز با آلودگی هوا ایجاد می شود. شرایط پایدار اتمسفری اغلب منجر به افزایش غلظت آلاینده ها می شود. تحقیقات سازمان جهانی هواشناسی و برنامه کار محیط زیست، دیده بانی اتمسفر جهان را انجام می دهد تا مشاهدات در باره آلودگی های اتمسفری را جمع آوری کنند.                                                                        

                                                            
ملخ کویر

ملخ کویر آسیب هایی را به افریقا، شرق میانه، آسیا و جنوب اروپا تحمیل می کند. هنگامی که شرایط آب و هوایی و اکولوژیکی برای پرورش مساعد می شود، حشرات مسلط بر مناطق کوچکی می شوند.                                                                     
توقف فعالیت آن ها به صورت فردی و شروع فعالیتشان به صورت گروهی است. در عرض چند ماه ازدحام بزرگی شکل می گیرد و در مسیر باد در جستجوی غذا پرواز می کنند. ازدحام می تواند ده ها تن، در طول کیلومتر ها باشد و در یک روز تا 200 کیلومتر جا به جا شوند. یک بخش کوچکی از یک ازدحام متوسط (حدود یک تن ملخ ) همان مقدار غذایی را می خورند که 10 فیل یا 25 شتر یا 2500 نفر در یک روز می خورند. آنها زندگی میلیون ها کشاورز و دامدار و محیط هایی که پیش از این شکننده بودند را به خطر می اندازند. آفت ملخ در  طول شرایط خشکسالی یا بلافاصله پس از آن، می تواند حتی جادویی بزرگ تر از یک فاجعه بسازد. مواردی از آن در چندین کشور ساحلی ( مجموع چند کشور افریقایی مثل بورکینا فاسو، مالی، موریتانی، نیجر، سنگال .... ) در سال 2005 بود. سرویس اطلاعات جهانی هواشناسی کشاورزی که با وب سایت سازمان جهانی هواشناسی حمایت شده است، صفحه ای با عنوان ملخ آب و هوا دارد که به اطلاعات مرتبط با آب و هوا برای نظارت و کنترل ملخ بیابان، اختصاص داده شده است.


سیلاب ها و سیلاب های ناگهانی

سیلاب ها می توانند در هر جایی بعد از باران سنگین رخ دهند. همه دشت های سیلابی آسیب پذیر هستند. طوفان های سنگین نیز می تواند سیلاب های ناگهانی را در هر قسمت از کره زمین ایجاد کنند. سیلاب های ناگهانی همچنین می توانند بعد از یک دوره خشک اتفاق بیفتد، هنگامی که باران سنگینی روی زمین خیلی خشک و سخت می بارد و آب نمی تواند نفوذ کند. سیل ها به انواع مختلفی جاری می شوند. از سیلاب های ناگهانی کوچک تا صفحه هایی از آب که مناطق بزرگی از زمین را می پوشاند. سیلاب ها می توانند با طوفان های رعد و برقی شدید، گرد بادها، طوفان های گرمسیری و فوق گرمسیری ( که بسیاری از آن ها می توانند با پدیده ال نینو تشدید شوند )، باد های موسمی، متراکم شدن یخ یا ذوب شدن برف به راه بیفتد. در مناطق ساحلی موج طوفان ناشی از سیکلون های حاره، سونامی ها یا رودخانه های بالا آمده بوسیله جزر و مد های فوق العاده بالا می تواند منجر به جاری شدن سیل شود. سدها نیز می توانند، هنگامی که رودخانه های تغذیه کننده آنها مقادیر زیادی از آب حاصل از ذوب یخ را حمل می  کنند، سیل جاری کنند. شکستن سد ها یا عملیات نظارتی ناگهانی نیز می تواند منجر به سیل های فاجعه بار شود. سیل زندگی و اموال انسان را در سرتاسر جهان تهدید می کند. تعدادی از 5/1 میلیارد نفر از جمعیت جهان در آخرین دهه ی قرن بیستم به وسیله سیل آسیب دیده اند.

                                                                                                           
زمین لغزش ها یا گل رود ها

گل رود ها یا زمین لغزش ها رویدادهایی محلی و معمولاً غیر منتظره می باشد. آنها زمانی که باران سنگین، برف تند، ذوب یخ یا سرریز دهانه دریاچه بخش بزرگی از زمین، سنگ، شن یا گل رود را به سرعت به طرف دامنه کوه، می فرستد، رخ می دهند. آنها می توانند به سرعت بالای 50 کیلومتر در ساعت برسند و می توانند دفن یا له شوند یا به جایی دور از مردم، اشیا و ساختمان ها حمل می شود. در ونزوئلا در سال 1999 بعد دو هفته باران متوالی رانش زمین و گل رود ها یک کوه را متلاشی کرد، شهر را شست و حدود 15000 نفر را کشت .

                                                                                                            
بهمن

بهمن یک توده ای از برف و یخ است که به طور ناگهانی به طرف پایین کوه سقوط می کند. اغلب با زمین در تماس است و سنگ و خرده سنگ ها با آن همراه است. بهمن می تواند بسیار مخرب باشد. با سرعتی بیش از 150 کیلومتر در ساعت حرکت می کند. حرکت برف همچنین هوا را رو به جلو هل می دهد که به عنوان باد بهمن شناخته می شود و به قدرکافی نیرومند است تا باعث آسیب های ساختاری جدی به ساختمان ها، زمین های جنگلی و استراحتگاه های کوه شود. هزاران بهمن هر ساله رخ می دهد و به طور متوسط 500 نفر را در سرتاسر جهان می کشد.

                                                                                   
طوفان غبار، طوفان شن

طوفان گرد و غبار و طوفان شن گروهی از ذرات غبار و شن هستند که توسط باد های قوی و آشفته تا ارتفاع بالایی بلند شده اند. آنها عمدتاً در بخش هایی از افریقا، ایترالیا، چین و آمریکا رخ می دهند. طوفان زندگی، سلامت و بخصوص افراد گرفتار در فضاهای باز و به دور از پناهگاه را تهدید می کنند. حمل و نقل به طور ویژه تحت تاثیر قرار می گیرد، به طوری که توان دید به چند متر کاهش می یابد.                                                                                                                                            
                                                                                                                          
                                                                                                                                               گرماهای حداکثری

موج های گرمایی بیشتر در مناطق عرض های میانه مهلک هستند، جایی که حداکثرهای دمایی و رطوبتی در طی یک دوره چند روزه در ماه های گرم تمرکز می یابند. این توده هوا در یک محیط شهری می تواند منجر به مرگ تعدادی از مردم به خصوص در میان افراد خیلی جوان، سالمندان و افراد ناتوان شود. در سال 2003 مناطق بسیاری از غرب اروپا به وسیله موج های گرمایی در طول ماه های تابستان تحت تاثیر قرار گرفتند. در فرانسه، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا و انگلستان موج های گرمایی منجر به مرگ حدود 40 هزار نفر شد. سرماهای حدی نیز منجر به هیپوترمی ( کاهش خطرناک دمای بدن ) و تشدید بیماری های گردش خون و تنفسی می شود.   

                                                                                                          

طوفان های تندری، آذرخش و تورنادو ها

طوفان های رعد و برقی شدید، تخلیه های الکتریکی ناگهانی به شکل آذرخش و تندر را افزایش می دهد. آنها اغلب باران سنگین، تگرگ، باد های قوی و گاهی اوقات برف را به ارمغان می آورند. در برخی قسمت های دنیا تورنادو ها را به راه می اندازند. تورنادو ها به خصوص در دست های بزرگی از آمریکای شمالی رایج هستند اما آنها می توانند در هر نقطه ای و بویژه در عرض های میانه رخ دهند و موجب آسیب های شدید شوند.                                                                                                               
سایر پدیدهای مرتبط شامل انفجارها و سیلاب های ناگهانی می شوند. در سرتاسر جهان رعد و برق در طول دوره های خشکی یک عامل مهم در شروع آتش سوزی های طبیعی در  جنگل ها  و مراتع است.     

                                                                
آتش در جنگل یا زمین های بایر

آتش سوزی های عظیم و ویرانگر می تواند به وسیله رعد و برق یا فعالیت های انسان ها در طول دوره های خشکسالی یا بعد از آن، تقریباً در همه قسمت های کره زمین به راه انداخته شود. همچنین از بین بردن جنگل ها، مراتع و محصولات. آنها احشام و حیوانات اهلی را از بین می برند. به سکونتگاه ها صدمه زده یا نابود می کند و زندگی ساکنان آنها را در معرض خطر قرار می دهد.


برف و باران سنگین، باد های قوی

باران و برف سنگین برای جوامع آسیب پذیر خطرناک هستند. آنها می توانند فعالیت های امداد و نجات و توانبخشی بعد از یک فاجعه بزرگ را تشدید کنند. مانند زلزله پاکستان در اکتبر سال 2005. آنها حمل و نقل ریلی و جاده ای، زیر ساخت ها شبکه های ارتباطی را ویران می کنند. انباشت برف می تواند منجر به فرو ریزی سقف خانه ها شود.                                              
باد های قوی یک خطر برای حمل ونقل هوایی، ملوان ها و ماهیگیران همچنین برای سازه های بلند مثل برج ها، دکل ها و جرثقیل ها می باشد.

 

کولاک ها

طوفان های خشونت باری هستند که ترکیبی از دمای زیر صفر با بادهای قوی و بارش برف است. آنها یک خطر برای انسان و دام هستند. منجر به بسته شدن فرودگاه ها می شوند و نابودی را برای جاده ها و راه آهن به همراه دارند.

 

 منبع:

www.wmo.int

 

           

2161 بازدید
نظري براي اين مطلب وجود ندارد، شما اولين نفر باشيد!
ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن:
كد امنيتي:
درج کد امنیتی: