بررسي تاثيرات استفاده از نمک و شن بر سطح معابر، جاده ها و عوامل ايمني راهها

موضوع اصلی : مقالات محیط زیستی 11 / دی / 1393    
ارسال کننده


بررسي تاثيرات استفاده از نمک و شن بر سطح معابر، جاده ها و عوامل ايمني راهها

فيروز شاهي
كارشناس عمران و كارشناس ارشد مديريت اجرايي، مدير شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان اردبيل
بابك كاظمي
كارشناس ارشد راه و ترابري، كارشناس مقاومت مصالح شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان اردبيل
حميد افرند
كارشناس ارشد شيمي معدني، كارشناس آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان اردبيل

 

چكيده:

نگهداري و مديريت راهها و جاده ها يكي از مهمترين و بنيادي ترين اصول زير بنايي كشورهاست. روش هاي مختلفي به عنوان اقدامات پيشگيرانه براي نگهداري روسازي هاي آسفالتي طي سال هاي متمادي تحت بررسي و تحقيق قرار گرفته است. استفاده از مخلوط نمک، شن و ماسه رايج ترين روش يخ زدايي است که خود مي تواند تبعات زيان بار متعددي داشته باشد. يخ زدگي يا پوشيده بودن جاده از برف از علل عمدة تصادفات در فصول بارندگي است كه خسارات فراواني چون اتلاف در وقت و انرژي، ايجاد آلودگي در محيط زيست، تخريب سازه هاي راه، تراكم ترافيك و افزايش احتمال تصادفات را به همراه دارد. در همين راستا دولت هر ساله جهت ايمن كردن معابر هزينه هاي سنگيني متحمل مي شود. در اين مطالعه مکانيزم عمل و تاثيرات استفاده از نمک و شن بر سطح آسفالت و ايمني راه ها مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت جايگزين هاي مناسب و افزودني هاي نوين براي کاهش استفاده از مخلوط نمک و شن و ماسه معرفي شده است تا با برخی از تکنیک های ساده و تجهیزات جدید و با استفاده کمتر از شن و ماسه و نمک بتوان به طور قابل توجهی خطرات و اثرات تخريبي استفاده بي رويه از نمک، شن و ماسه را کاهش داده و در عين حال از جاده هاي امن تر استفاده کرد.

 

واژگان كليدي:ترک هاي سطح آسفالت، يخ زدايي، ايمني حمل و نقل، نمک، ترکيبات جايگزين

منبع: فصلنامه صنعت مقاوم سازی و بهسازی

2831 بازدید
نظري براي اين مطلب وجود ندارد، شما اولين نفر باشيد!
ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن:
كد امنيتي:
درج کد امنیتی: