بازديد 3370

روشهای مؤثر برای حرف شنوی کودکان

موضوع اصلی : روانشناسی کودکان
16 / بهمن / 1393    

همه ی ما می خواهیم فرزندانمان حرف شنو باشند . وقتی فریاد می زنیم که بایست! نرو وسط خیابان ؛ توقع داریم کودکمان اطاعت کند . یا اگر به او می گوییم که برو مسواک بزن ، یا بخواب ، توقع داریم بدون هیچ حرفی این کار را انجام دهد .خیلی اوقات ، وادار کردن بچه ها به این که رفتار شایسته ای داشته باشند مشکل است . روش " هر چه می گویم همان است "  که بیشتر والدین به آن متوسل می شوند ، معمولاً بی فایده است .


بازديد 3708

ویژگی های خواب در کودکان و نوجوانان

موضوع اصلی : روانشناسی کودکان
1 / آذر / 1393    

ترجمه

مقدار خواب کودک  با توجه به عوامل فردی و خاص، از جمله سن کودک متفاوت است. در زیر به برخی از دستورالعمل های کلی در این مورد اشاره خواهیم کرد:
۱ الی ۴ هفته.........