خرس قطبی

موضوع اصلی : خرس ها 14 / دی / 1393    
ارسال کنندهترجمه: شیوا علیرضایی


خرسهای قطبی سازگاری منحصر به فردی برای زندگی در نزدیکی دورترین نقطه نیمکره شمالی دارند. آنها در سرزمینهای شمالی، واقع در شمال آمریکا و اوراسیا زندگی میکنند. آنها در کشورهای زیر پراکنده شده اند: کانادا، روسیه، نروژ، دانمارک، وایالات متحده آمریکا. آنها در منطقه آلاسکای ایالات متحده زندگی میکنند.  نقشه اولیه تاریخ جمعیت خرسهای قطبی، سرزمینهای خیلی وسیعتری را قبل از اینکه درخطر انقراض قرار گیرند، نشان میدهد.
زیستگاه آنها  شامل زمین و یخ دریا است.  اغلب اوقات خرسهای قطبی روی یخ زندگی میکنند و از یک سو به سوی دیگر شناورند.  مناطق وسیعی که یخهای آنها شکسته اند، تغییر مکان داده و خرس مادر و توله هایش را در معرض خطر قرار داده است. در واقع از آنجا که توله خرسهای قطبی نمی توانند مسافتهای طولانی شنا کنند، وقتیکه بلوکهای یخ شکسته شده و مجزا در مناطق دوردست شناور میشوند، میتوانند باعث سرگردانی توله ها شوند.
حقایق اطلاعات آب وهوا نشانگر این است که گرم شدن کره زمین باعث پیدایش تغییردر زیستگاه خرسهای قطبی، حیواناتی که میخورند، رفتار آنها، چرخه زندگی و طول عمر آنها می باشد. شکار شدن توسط روستاییان بومی نیز در این  دخیل است. بجز مواردیکه گرفتار یا در بند هستند، آمار علمی حاکی از آنست که احتمالا آنها تا سال 2100 در خطر انقراض قرار گیرند. برای نجات آنها باید تلاشهای حفاظتی مستقیما با مسئله  برخورد کند. خرسهای قطبی در سیرتکاملی خود با قطب شمال سازگاری پیدا کرده اند.  اکوسیستم آنها درمقابل تغییرات آب و هوایی بسیار حساس است.


غذای خرسهای قطبی چیست؟


غذای مورد علاقه آنها فک حلقه دار و فک ریش دار می باشد که در قطب شمال فراوان است. خرسهای قطبی همچنین پرندگان دریایی و تخم هایشان را اگر در محل زندگیشان موجود باشد می خورند. رژیم غذایی آنها گاهی اوقات شامل وال های کوچکتر(مانند بلوگا) و شیر ماهی است. عادت غذایی آنها جستجو کردن حیوانات مرده از قبیل انواع وال ها و ماهیهاست. خرس قطبی بخش مهمی از زنجیره غذایی قطب شمال محسوب میشود.
آنها شکارچیان بسیار خوبی در زمین و دریا هستند. از مسافت دور، خرس قطبی در حالیکه ایستاده شکارش را هدف گیری میکند. صبورانه در نزدیکی سوراخی که فک دریایی برای نفس گیری خود در یخ ایجاد کرده منتظر می ماند، وقتیکه فک ظاهر میشود، خرس قطبی با دندانهای تیز خود سرش را میدرد.  شکار غذا با استفاده از تاکتیکهای زیر آبی استراتژی دیگری است.  در حالیکه در آب فرو رفته اند به طرف یک خروجی در سطح آب شنا میکنند، ناگهان روی سطح آب آمده و به  فکی که درآن نزدیکی درحال استراحت است حمله میکنند. خرسهایی که گرفتار دست انسانها هستند، هرنوع رژیم غذایی را که برایشان آماده شده، میخورند.
اغلب اوقات، پس از اینکه خرسهای قطبی غذای خود را خوردند، در حالیکه ظاهر زیبای خود را گم کرده اند، رنگ صورت، خز و پوست آنها با قرمز روشن رنگ آمیزی میشود. آنها همچنین رد پنجه قرمز از خود بجا میگذارند. خرسهای مادر بخشی از طعمه خود را برای توله هایشان ذخیره میکنند.  توله خرسهای قطبی نمیتوانند تا حدود دو یا سه سالگی برای خود شکار کنند. اطلاعات در مورد حقایقی از گرم شدن کره زمین نشان میدهد که الگوهای زنجیره غذایی خرس قطبی درحال تغییر است، ودر آینده احتمال انقراض وجود دارد.


تعداد جمعیت خرسهای قطبی
تعداد دقیق آنها در دنیا نامشخص است، زیرا در چندین کشور زنگی میکنند و به راحتی قابل ردیابی نیستند. با این حال تعداد جمعیت فعلی آنها چیزی حدود بیست ویک هزار الی بیست وپنج هزار تخمین زده میشود.  تعداد آنها در مقیاس جهانی توسط چندین عامل تهدید میشود. این عوامل عبارتند از: تغییر آب وهوای محلی بعلت گرم شدن کره زمین، ازبین رفتن زیستگاهها توسط انسانها، و آلودگی محیط زیست که حتی تا دوردست ترین مناطق سیاره مان میرسد.
اطلاعات در مورد خطر انقراض خرس قطبی:
خدمات شیلات وحیات وحش ایالات متحده قانون گونه های در خطر انقراض را جهت محافظت از حیوانات یا گیاهانی که اطلاعات حفاظتی  نشانگر کاهش آنها  یا کاهش سریع تعداد آنهاست، ایجاد کرده است. پس از اینکه  شواهد بدست آمده از گروههای حفاظت از حیات وحش و حقایقی از دانشمندان بررسی شد  و نشان داد که انقراض خرس قطبی واقعا ممکن است، در سال 2008 خرسهای قطبی در رده حیوانات در خطر انقراض قرار گرفتند.
با وجود این آنها باز هم در خطر انقراض هستند. توسعه گسترده نفت و گاز که درمرکز محل زندگی آنها  برنامه ریزی شده است، حمله ای به اکوسیستم حساس آنها می باشد. هیچ حمایتی از این فعالیت مجاز نیست. این مناطق جاهایی هستند که  بچه خرسهای قطبی در آن پرورش می یابند، و این نوع فعالیت، افزودن چالشی اضافی در مسیر تلاش آنها برای رسیدن به بزرگسالی است. گرم شدن کره زمین نیز تهدیدی مداوم است.

خبری در این باره: نسل خرس های قطبی تا سال ۲۱۰۰ منقرض خواهند شد.


حمله خرس قطبی


هنگامی که شکار طبیعی طعمه،  توسط آنها مطرح شود باید گفت خرسهای قطبی در حمله کردن به فک ها و سایر حیوانات جهت غذا ماهر هستند. خزسفید استتار کامل آنها را در برف و یخ محیط میسر میسازد.  توله خرسهای قطبی برای اینکه از حمله شکارچیان در امان باشند، نزدیک محل سکونتشان می مانند.
خرسهای قطبی طبیعتا باهوش و بسیار کنجکاو هستند. آنها خجالتی نبوده و به نزدیک شدن و بررسی خودروهای دانشمندان و کشتی ها شناخته شده هستند. آنها بعنوان شکارچیان انسان معروف هستند اما این بر پایه اطلاعات غلط شایع شده و حقیقت ندارد. حمله خرس قطبی به انسان بسیار نادر است. در وهله اول باید گفت که آنها در چنان منطقه دور افتاده ای از زمین زندگی میکنند که ارتباط با مردم بسیار به ندرت اتفاق میافتد. در صورت تحریک شدن یا احساس خطر کردن احتمال حمله به انسان وجود دارد. با این حال بعید است که آنها به منظور خوردن انسان بعنوان غذا به او حمله کنند. همانطور که در مورد خرسهای دیگر رایج است، طبق موقعیتی که خرس مادر و توله خرسها اتخاذ میکنند، اگر مادر حالت تدافعی به خود بگیرد میتواند خطرناک شود.


گرم شدن کره زمین


گرم شدن کره زمین اثر شدیدی بر زیستگاه خرس قطبی دارد. حقایقی از اطلاعات تغییر آب و هوا حاکی از آنست که تغییرات دما در قطب شمال سریعتر از هر جای دیگر درحال افزایش است. در نتیجه کلاهک یخ قطبی پیوسته در حال کوچکتر شدن است. خرسهای قطبی در یخهای قطب شمال که بطور هشدار دهنده ای در حال شکستن و ذوب شدن است زندگی میکنند، میخورند و توله های خود راپرورش میدهند.
حتی اگر جهت کاهش گازهای گلخانه ای اقداماتی انجام شود، گازهای موجود در جو زمین به گرم کردن کره زمین تا چهل الی پنجاه سال دیگر ادامه خواهد داد. در حالیکه قطب شمال در حال ذوب شدن است، روند گرما  بخودی خود باعث افزایش ذوب شدن است. مثلا یخهای بزرگ به هم پیوسته به محض اینکه گرما را شناسایی کردند به ذوب شدن ادامه میدهند. آب اقیانوس از قبل بوسیله یخ و برف سفید از قرار گرفتن در معرض گرمای خورشید، محافظت شده است.
همانطور که سکوهای یخ کنده شده و از هم متلاشی میشوند، تغذیه، تولید مثل، معیشت وجمعیت خرسهای قطبی را کاملا تحت تاثیر قرار میدهد. چون اکوسیستم طبیعی از بین میرود، نتیجه نهایی انقراض است. با توجه به میزان گرمایش کنونی کره زمین، اغلب بخشهای یخ زده قطب شمال  احتمالا تا پایان قرن حاضر ناپدید شوند.


انقراض خرس قطبی
انقراض خرس قطبی احتمالی جدی است. حقایق علمی بیانگر این است که زیستگاه آنها سریعتر ازحد معمول پیش بینی شده ذوب میشود. گرم شدن کره زمین باعث آن است. گرچه آنها میتوانند با تغییرات نامحسوس سازگار شوند، اما سازگاری با تغییرات طبیعت غیر ممکن است، زیرا سرعت تغییرات  آب وهوایی  بیش از حد زیاد است. با گذشت زمان جمعیت آنها متحمل کاهش سریع خواهد شد.  برخی تحقیقات حاوی اطلاعاتی هستند که نشان میدهد احتمال اینکه دو سوم جمعیت فعلی خرسهای قطبی تا سال 2050 از بین برود، وجود دارد.
تک تک خرسهای قطبی از مناطقی که اکنون در آن زندگی میکنند، ناپدید خواهند شد. اثرات آن درخلیج هادسون در حال حاضر ثبت میشوند. اطلاعات پژوهشی نشان میدهد که در حال حاضر توله خرسهای قطبی کمتری به دنیا می آیند. از آنجاییکه غذایی که از آن تغذیه میکنند( که اغلب فک ها هستند) تحت تاثیر عوامل محیطی قرار گرفته اند، توله خرسهای قطبی به وزن خرسهای بالغ قبلی نمی رسند.
به منظور محفاظت آنها ازخطرات بیشتر، حملاتی که به زیستگاه آنها میشود،  باید مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر اکنون اقدام نکنیم، نتیجه انقراض خواهد بود. برخی سازمانهای حفاظتی پیشنهاد کرده اند که با انتقال جمعیتهای کوچک خرس قطبی به قطب جنوب میتوان چرخه زندگی مشابهی برای آنها بعمل آورد.


استتار خرس قطبی


خرسهای قطبی فقط یک رنگ دارند. به منظور مشخص نشدن دربرف که بارش آن در منطقه زندگی آنها متداول است، تمام خرسهای قطبی دارای خز سفید رنگ هستند. این تکامل انطباق، به انها کمک میکند که هنگام شکار فک ها و دیگر حیواناتی که میخورند، از شناسایی شدن برحذر بمانند.  توله خرسهای سفید قطبی موقعیکه در نزدیکی محل زندگیشان باشند، در مقابل حمله شکارچی کمتر آسیب پذیر هستند.
خرس قطبی که سفید خالص باشد، وجود ندارد. در اصل آنها مایل به کرم روشن هستند. گاهی اوقات آنها بعلت وجود رنگدانه های ریش یا موهای از دست رفته شان دارای سروصورت کک ومک دار هستند. اصطلاح خرس قطبی سبز آنطور که به نظر میرسد نیست. خز آنها سفید است اما خزه ای که در روی آن رشد میکند آنرا سبز جلوه میدهد. این یکی از شگفتیهای جالب مشاهده شده در مورد حیوانات است که احتمالا بعلت عدم نور خورشید یا عدم تحرک است.

 

منبع:

www.bearlife.org

5693 بازدید
نظرات بازديد كنندگان:


 • Tornado-PC height=
  Tornado-PC | امتياز 0
  بسیار مطلب جالب و آموزنده ای بود .
  بازم بزارید لطفا .
 • میهمان height=
  میهمان | امتياز 0
  خیلی خوب و آموزنده بود.
 • farid height=
  farid | امتياز 0
  امیدوارم هرچه سریعتر یه راهکاری برا این گرمی زمین اندیشیده بشه
 • میهمان height=
  میهمان | امتياز 1
  خیلی کامل بود.
  ممنون
ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن:
كد امنيتي:
درج کد امنیتی: