بازديد 9069

خرس ماه (خرس سیاه آسیایی)

موضوع اصلی : خرس ها
24 / بهمن / 1393    

ترجمه

خرس ماه بعنوان خرس آسیایی، تبتی، وخرس سیاه هیمالیایی نیز شناخته میشود. زیستگاه آن شامل جنوب شرقی آسیا، جنوب چین وکشورهای هم مرز است. این خرس در مناطق شمالی مثل کره و ژاپن نیز یافت میشود. خرس ماه دارای خز سیاه کهربایی است...


بازديد 4388

خرس آفتاب مالایایی

موضوع اصلی : خرس ها
7 / بهمن / 1393    

ترجمه

خرس خورشید یا خرس آفتاب مالایایی یکی از کوچکترین خرسهاست. بعلت زندگی در نواحی  زیر گرمسیری موهای کوتاه و نرم دارد. خز این خرس، از او درمقابل باران، حشرات وپوشش گیاهی (خار و خاشاک و..) محافظت میکند. خرس آفتاب دارای پوزه کوتاه، گوشها و چشمان کوچک است.


بازديد 4550

پاندای قرمز

موضوع اصلی : خرس ها
23 / دی / 1393    

ترجمه

پاندای قرمز ظاهر کوچکی شبیه گربه دارد اما دارای نشانه های پاندا یا راکون است. در اصل به نظر میرسد که حد وسط بین این سه تاست! پاندای قرمز به رنگ قهوه ای مایل به قرمز بوده و دارای دمی بسیار کلفت حلقه دار است. پاندای قرمز در آسیا زندگی میکند و بخشی از زیستگاهش را با پاندا سهیم میشود.


بازديد 5879

خرس قطبی

موضوع اصلی : خرس ها
14 / دی / 1393    

ترجمه
خرسهای قطبی سازگاری منحصر به فردی برای زندگی در نزدیکی دورترین نقطه نیمکره شمالی دارند. آنها در سرزمینهای شمالی، واقع در شمال آمریکا و اوراسیا زندگی میکنند. آنها در کشورهای زیر پراکنده شده اند: کانادا، روسیه، نروژ، دانمارک، وایالات متحده آمریکا. آنها در منطقه آلاسکای ایالات متحده زندگی میکنند.  نقشه اولیه تاریخ جمعیت خرسهای قطبی، سرزمینهای خیلی وسیعتری را قبل از اینکه درخطر انقراض قرار گیرند، نشان میدهد....