درباره ما

اهداف سرزمین داوطلبان فعالیتهای زیست محیطی داوطلبانه همچون کاشت, پاکسازی محیط زیست و مکانهای عمومی از زباله ها, کمک های مادی و معنوی به کودکان و بچه های بی سرپرست و جذب داوطلب از بین آنها و اقشار فرهیخته جامعه.

همچنین مهم ترین هدف سرزمین داوطلبان ایجاد بستری مساعد برای ارتقاء فرهنگ پاسداری از محیط زیست می باشد.

برای دیدن فواید فعالیت های داوطلبانه بر روی افراد داوطلب اینجاکلیک کنید.

برای دیدن عکس های بیشتر فعالیت های سرزمین داوطلبان می توانید با مراجعه به بخش "گالری فعالیت های اخیر" آنها را ببینید.