بازديد 5922

۵ روش برای داشتن گل و گیاه خانگی سالم

موضوع اصلی : اصول و مراقبت از گیاهان
5 / بهمن / 1393    

ترجمه

۱.قبل از آوردن گیاهان به داخل خانه آنها را بازرسی کنید. اگر در آنها نشانه هایی از آفات یا بیماری دیدید قبل از آوردن آنها به خانه کنار دیگر گیاهان مشکل آنها را رفع و درمان کنید تا دیگر گیاهان داخل خانه را آلوده نکنند.