بازديد 3791

اهمیت جنگل ها

موضوع اصلی : مقالات
15 / تیر / 1393    

پوشش گیاهی و خاکبرگها نقش مهمی در جلوگیری از فرسایش خاک بر عهده دارند:

۱-گیاهان از برخورد مستقیم قطرات باران با زمین جلوگیری کرده و باران به آرامی به زمین بر خورد می کنند. این نقش هم در جذب آب و هم در جلوگیری از فرسایش خاک موثر می باشد. پوشش گیاهی از مسایل حیاتی در مدیریت منابع خاک بشمار می رود.

۲-جنگلها و مراتع در اثر فعالیت جانداران و ریشه دواندن گیاهان و درختان به داخل خاک مناطقی ایجاد میکنند که آب قادر است در آن نفوز کند. نفوذ یک لیتر آب در جنگلهای پهن برگ ۷ دقیقه و ۴۰ ثانیه در زمین کشاورزی ۴۶ دقیقه و ۲۶ ثانیه و در خارج جنگل ۴ ساعت و ۴۰ ثانیه طول می کشد.


بازديد 2483

ترجمه

یک آزمایش انجام شده بر روی زمین کشاورزی برای اولین بار نشان داد که افزایش سطح دی اکسید کربن توانایی گیاهان برای تبدیل نیترات به پروتئین را کاهش می دهد٬ این نشان دهنده آن است که کیفیت تغذیه ای محصولات غذایی با تشدید تغییرات آب و هوایی در معرض خطر است.


بازديد 7195

فواید درختان خیابانی

موضوع اصلی : مقالات
1 / فروردین / 1393    

۶۰ نوع از فواید درختان رو قبلا بهش اشاره کردیم ولی در اینجا به فواید درختان در کنار خیابان ها و پیاده رو ها اشاره خواهیم کرد. البته لازم به ذکر است که در مقاله قبلی به تعدادی از فواید درختان در سطح خیابان های و جاده ها نیز اشاره کرده بودیم که می توانید در آن قسمت بخوانید. لطفا روی اینجا کلیک کنید.


بازديد 6335

اهمیت ارتفاع سطح خاک و کم و بیش مالچ برای درختان

موضوع اصلی : مقالات
20 / اسفند / 1392    

ترجمه
این موضوع توجه خود را خیلی به من جلب کرد مخصوصا وقتی می بینیم که این موضع باعث اذیت و ناراحتی درخت است. وقتی سطح خاک در کنار درخت ارتفاعش از سطح معمول خیلی زیاد می شود٬ مشکلات شروع می شود. افزایش ارتفاع سطح خاک در اطراف درخت می تواند به صورت طبیعی اتفاق بی افتد٬ اما اغلب اوقات توسط انسان این اتفاق می افتد. مردمی که گرچه عاشق درخت خود هستند ولی به خاطر عدم اطلاعات کافی به درخت خود آسیب وارد می کنند٬ و بعضا باعث خشکیدن درختشان منجر می شوند. مشکل با حضور ستیز و کشمکش موجود در صنایع بیشتر نیز می شود. ارتباطات غیر منظم در حال رخ دادن است اما نیاز به توسعه و پیشرفت است. خوشبختانه این مقاله کمک خواهد کرد. پیچیدگی و سختی دیگری که نوشتن این مقاله را سخت تر می کند٬ ارتباط نزدیک و تنگاتنگ بین سطح خاک و کود آلی می باشد.


بازديد 132575

۶۰ مورد از فواید درختان

موضوع اصلی : مقالات
9 / اسفند / 1392    

درختان پر از مزایا و منافع هستند و اگر در مکانی مناسب کاشته شوند هیچ ضرر و زیانی ندارند.

1-درختان با جذب آلودگیهای ناشی از گازهای نیتروژن, آمونیاک, دی اکسید گوگرد و اوزون و به دام انداختن آنها روی برگهایشان نقش بسزایی در کاهش آلودگیها دارند.