بازديد 2981

صبح روز 28 شهریور(روز تولد من و مهین نصرتی) با همراهی دوست خانم نصرتی رفتیم یه پارکی تو مرزداران و با راهنمایی نگهبان پارک هر کدوم یه درخت کاشتیم...


بازديد 3470

هیچ محدودیتی در احساس و وجود این بچه ها نمی توان دید. حتی دیوارهای موسسات تحت نظارت بهزیستی نیز نمی تواند احساس زیبای آنها را در خود زندانی کند...


بازديد 3213

تبریز را حدود ساعت 6 صبح به مقصد شاهیوردی ترک کرده و از آنجا شروع به کوهنوردی کردیم. حدود 8 صبح به آنجا رسیدیم. بعد از صبحانه  کوهنوردی خود را شروع کردیم...


بازديد

فوائد محیط زیست سالم

موضوع اصلی : آموزش
    21 اسفند 1391 22:18

هوای پاکتر = عمر طولانی تر
تمام ما از مزایای هوای پاکیزه بهرهمند می شویم. شاید برخی بیشتر از دیگران. اما مسئله مهم این است که جمعیت نوع بشر همگی از یک هوای مشترک تنفس می کنند.
اگر ما تلاش کنیم تا آلودگی را در شهرها و کشورهایمان کاهش دهیم این رویه در نهایت منجر به کاهش آلودگی در سراسرجهان خواهد شد.


بازديد 8029

آموزش

موضوع اصلی : آموزش
    19 اسفند 1391 19:12

آموزش موتور رشد و پیشرفت و توسعه در تمام زمینه های زندگی بشر است.

با حداقل امکانات و با استفاده درست از منابع موجود و با فکر و علم می توان زندگی دوباره ای یافت.