بازديد 4681

بازديد 2605

اتلاف غیر ضروری

موضوع اصلی : آلودگی
    29 آذر 1391 12:23

بازديد 4018

عکسهای شانزدهمین فعالیت

موضوع اصلی : متفرقه
    17 آذر 1391 13:59

بازديد 3984

بازديد 4073

بازديد 5488

عکسهای سیزدهم فعالیت

موضوع اصلی : متفرقه
    4 آذر 1391 14:53

بازديد 3970

بازديد 2220

آجی چای-تبریز

    24 آبان 1391 10:16

رودخانه آجی چایی تبریز, زمانی ظاهر این رود خیلی زننده و بد بود. کثیف و پر از زباله که تبدیل به فاضلاب دفع زباله شهر تبریز شده بود.

ولی در سالهای اخیر شهرداری تبریز با همت مهندسان و کارگران عزیز موفق به پاکسازی و تمیز کردن این رود شدند.


بازديد 3496

عکسهای نهمین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
    20 آبان 1391 09:35