بازديد 4381

بازديد 3218

عکسهای هفتمین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
    12 آبان 1391 19:36

بازديد 2472

آلودگی سواحل دریای خزر

موضوع اصلی : آلودگی
    7 آبان 1391 22:28

بازديد 2281

طبیعت زیبای وحش

    2 آبان 1391 00:30

بازديد 4292

بازديد 2661

عکسهای سومین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
    27 مهر 1391 17:51

بازديد 2210

عکسهای دومین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
    23 مهر 1391 15:44

بازديد 3101

بازديد 5326

تصاویر آلودگی

موضوع اصلی : آلودگی
    7 مهر 1391 14:51

بازديد 1324

مرگ جنگل های حرا و هدر رفت بیش از 380,000,000,000 تومان درآمد نفتی

سالانه 1.2 میلیون بشکه نفت در آب های خلیج فارس تخلیه می شود که علاوه بر هدر دادن 127 میلیون دلار از درآمدهای نفتی به مرگ جنگل های حرا و محیط زیست منطقه می انجامد.