بازديد 4618

بازديد 3364

عکسهای هفتمین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
    12 آبان 1391 19:36

بازديد 2663

آلودگی سواحل دریای خزر

موضوع اصلی : آلودگی
    7 آبان 1391 22:28

بازديد 2420

طبیعت زیبای وحش

    2 آبان 1391 00:30

بازديد 4439

بازديد 2817

عکسهای سومین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
    27 مهر 1391 17:51

بازديد 2345

عکسهای دومین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
    23 مهر 1391 15:44

بازديد 3287

بازديد 5493

تصاویر آلودگی

موضوع اصلی : آلودگی
    7 مهر 1391 14:51

بازديد 1425

مرگ جنگل های حرا و هدر رفت بیش از 380,000,000,000 تومان درآمد نفتی

سالانه 1.2 میلیون بشکه نفت در آب های خلیج فارس تخلیه می شود که علاوه بر هدر دادن 127 میلیون دلار از درآمدهای نفتی به مرگ جنگل های حرا و محیط زیست منطقه می انجامد.