بازديد 4213

بازديد 3145

عکسهای هفتمین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
    12 آبان 1391 19:36

بازديد 2365

آلودگی سواحل دریای خزر

موضوع اصلی : آلودگی
    7 آبان 1391 22:28

بازديد 2202

طبیعت زیبای وحش

    2 آبان 1391 00:30

بازديد 4183

بازديد 2592

عکسهای سومین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
    27 مهر 1391 17:51

بازديد 2158

عکسهای دومین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
    23 مهر 1391 15:44

بازديد 2977

بازديد 5211

تصاویر آلودگی

موضوع اصلی : آلودگی
    7 مهر 1391 14:51

بازديد 1282

مرگ جنگل های حرا و هدر رفت بیش از 380,000,000,000 تومان درآمد نفتی

سالانه 1.2 میلیون بشکه نفت در آب های خلیج فارس تخلیه می شود که علاوه بر هدر دادن 127 میلیون دلار از درآمدهای نفتی به مرگ جنگل های حرا و محیط زیست منطقه می انجامد.