بازديد 4270

بازديد 3160

عکسهای هفتمین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
    12 آبان 1391 19:36

بازديد 2393

آلودگی سواحل دریای خزر

موضوع اصلی : آلودگی
    7 آبان 1391 22:28

بازديد 2223

طبیعت زیبای وحش

    2 آبان 1391 00:30

بازديد 4205

بازديد 2621

عکسهای سومین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
    27 مهر 1391 17:51

بازديد 2177

عکسهای دومین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
    23 مهر 1391 15:44

بازديد 3008

بازديد 5236

تصاویر آلودگی

موضوع اصلی : آلودگی
    7 مهر 1391 14:51

بازديد 1294

مرگ جنگل های حرا و هدر رفت بیش از 380,000,000,000 تومان درآمد نفتی

سالانه 1.2 میلیون بشکه نفت در آب های خلیج فارس تخلیه می شود که علاوه بر هدر دادن 127 میلیون دلار از درآمدهای نفتی به مرگ جنگل های حرا و محیط زیست منطقه می انجامد.