بازديد 3624

فواید فعالیتهای داوطلبانه

موضوع اصلی : فواید فعالیت های داوطلبانه
9 / اسفند / 1392    

مطالعات جدید انجام شده نشان گر آن است که فعالیتهای داوطلبانه انسان را شادتر و خوشحال تر میکنند و نیز باعث افزایش عمر انسان میشوند. یک روزنامه انتشار یافته در روز جمعه از زبان سلامت عمومی ب ام سی می گویید: انجام کارهای خوب باعث بالا رفتن سلامت روان و افزایش عمر می گردد.