بازديد 7715

بازدید سفیران اروند تا ارس از پناهگاه حیوانات پردیس تبریز

موضوع اصلی : متفرقه
30 / اردیبهشت / 1393    

امروز دوچرخه سواران سیرجانی آقایان مهدی معماری و عبدالرضا کوهپایه که رنج مسیر ۱۹۰۰ کیلومتری را برای تحقق شعار زیست محیطی خود "به کشتار حیوانات و تخریب محیط زیست پایان دهیم." به جان و دل خریدند عصر  روز یکشنبه از ایشان در مقابل محیط زیست آذربایجان شرقی توسط مسولین محیط زیست استقبال گرمی به انجام رسید.


بازديد 5523

گزارش و عکس های سی و چهارمین فعالیت سرزمین داوطلبان

موضوع اصلی : متفرقه
6 / بهمن / 1392    

اول از همه از همه دوستان دوستدار طبیعت نهایت تشکر را دارم که اگر کمک های شما عزیزان نبود. عمق فاجعه زیست محیطی یخ بستن تالاب میقان و مرگ پرندگان به علت گرسنگی و سرمازدگی بیشتر از این اتفاق می افتد.
از دوست عزیزمان آقای حمیدرضا خشنودی و خانواده ایشان از اراک و همکارانشان از پالایشگاه اراک نیز نهایت تشکر را دارم. برای میزبانی من و در اختیار گذاشتن ماشین پالایشگاه برای انتقال گندم ها به تالاب میقان تقدیر و تشکر میکنم.


بازديد 3998

عکس های بیست و چهارمین فعالیت

موضوع اصلی : متفرقه
20 / آذر / 770    

بازديد 3856

نمایشگاه عکس درختان

موضوع اصلی : متفرقه
24 / آبان / 770    

بازديد 5379

عکسهای شانزدهمین فعالیت

موضوع اصلی : متفرقه
26 / شهریور / 770    

بازديد 6779

عکسهای سیزدهم فعالیت

موضوع اصلی : متفرقه
13 / شهریور / 770