بازديد 6850

عکس های سی و نهمین فعالیت (جمع آوری زباله ، کوه عینالی)

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
14 / اردیبهشت / 1393    

در این روز زیبای بهاری با حضور ۱۶ نفر از داوطلبان سرزمین داوطلبان و دوستداران طبیعت به پیاده روی در کوه و جمع آوری زباله در مسیرمان به بالا کوه عینالی تبریز پرداختیم که با این کار توانستیم بیش از ۲۰ کیسه زباله


بازديد 4209

عکس های سی و سومین فعالیت سرزمین داوطلبان

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
22 / مرداد / 771    

در روز جمعه 1392/8/10 در حضور 15 نفر از دواطلبان و محیط زیست دوستان به کوه عینالی تبریز رفتیم برای کوهنوردی و جمع آوری زباله


بازديد 4704

عکس های بیست و یکمین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
8 / آذر / 770    

بازديد 5751

عکسهای نوزدهمین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
27 / مهر / 770    

بازديد 5115

عکسهای پانزدهمین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
20 / شهریور / 770    

بازديد 5034

عکسهای یازدهمین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
4 / شهریور / 770    

بازديد 4583

عکسهای نهمین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
29 / مرداد / 770    

بازديد 4440

عکسهای هفتمین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
21 / مرداد / 770    

بازديد 3883

عکسهای سومین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
5 / مرداد / 770    

بازديد 3409

عکسهای دومین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله
1 / مرداد / 770