عکسهای هفتمین فعالیت

موضوع اصلی : جمع آوری زباله 21 / مرداد / 770    
ارسال کننده


 

 

 

Ali Che

Photo by Saeed Alizadeh

 

 

"...."

Photo by Ali Che

 

 

"Final destnation after 2.5 Km walking"

Photo by Saeed Alizadeh

 

 

"Having breakfast and tea"

Photo by Saeed Alizadeh

 

 

"On the way back, Volunteers are collecting garbages"

Photo by Saeed Alizadeh

 

 

"...."

Photo by Ali Che

 

 

"Volunteers and our guest from Australia"

Photo by Ali Che

 

 

"The boy and his father joined us to help us out "

Photo by Saeed Alizadeh

 

 

"Another person who helped out a lot"

Photo by Saeed Alizadeh

 

 

"One of the future environmentalist"

Photo by Saeed Alizadeh

 

 

"...."

Photo by Saeed Alizadeh

 

 

"Don't worry, we are going to collect all of them"

Photo by Saeed Alizadeh

 

 

"We won't let any garbage to be left"

Photo by Saeed Alizadeh

 

 

"...."

Photo by Saeed Alizadeh

 

 

"Garbage Throwers: learn from this boy!"

Photo by Saeed Alizadeh

 

 

"Its up to us what to teach the children, they copy and do what we do and what we teach them"

Photo by Saeed Alizadeh

 

 

"More and more people joining our volunteer's team's activity"

Photo by Saeed Alizadeh

 

 

"After collecting garbage and papers"

Photo by Saeed Alizadeh

 

 

"Thanks You all"

Photo by Saeed Alizadeh

4439 بازدید
نظرات بازديد كنندگان:


 • Mohammad height=
  Mohammad | امتياز 0
  Yashasin volunteerlar
  Mohammad az Ardabil
 • sina Alizadeh height=
  sina Alizadeh | امتياز 0
  yashasin aziz CS volunteer lari, vagean eftekharimizsiz farhangsazida,
ارسال نظر

نام:
ایمیل:
متن:
كد امنيتي:
درج کد امنیتی: