بازديد 2390

پایان عمر زمین

موضوع اصلی : مسائل زیست محیطی
11 / دی / 1393    

یکی از دانشمندان که در ارتباط با آینده کره زمین تحقیق می کند، همانا استفن هاوکینگ است. این دانشمند مشهور انگلیسی ادعا میکند که کل کره زمین در سال 2800به پایان عمر خود خواهد رسید و طبیعت نابود خواهد شد. فیزیکدان معروف می گوید، با گسترش هر چه بیشتر علم، باید سیاره جدید قابل زیست پیدا کرد.


بازديد 2322

روزانه چند گونه تنوع زیستی در دنیا منقرض می شود؟

موضوع اصلی : مسائل زیست محیطی
10 / دی / 1393    

هماهنگ کننده سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی (راپمی) گفت: به علت دخالت انسان در طبیعت توسعه شهرنشینی و تاثیر صنعت بر محیط زیست.........


بازديد 2809

مخاطرات طبیعی

موضوع اصلی : مسائل زیست محیطی
8 / دی / 1393    

ترجمه

مخاطرات طبیعی حوادث هواشناختی و اقلیم شناختی هستند که در تمام قسمت های کره زمین به صورت طبیعی رخ می دهند. اگرچه  بعضی از مناطق نسبت به مناطق دیگر آسیب پذیری بالاتری به مخاطرات خاصی دارند. مخاطرات طبیعی زمانی به بلایای طبیعی  تبدیل می شوند که زندگی و معیشت مردم از بین می رود. تلفات مادی و انسانی که به وسیله بلایای طبیعی ایجاد می شود، یک مانع عمده برای توسعه پایدار هستند. با صدور پیش بینی های دقیق و هشدار ها در شکلی که واقعاً درک شوند و یا آموزش افراد درباره چگونگی آماده شدن در برابر چنین مخاطراتی، پیش از آن که تبدیل به بلایا شوند، زندگی و اموال می تواند محافظت شود.