بازديد 1837

استفاده مدرن از انرژی زمین گرمایی

موضوع اصلی : مقالات محیط زیستی
21 / آبان / 1393    

چکیده

امروزه با افزایش جمعیت منابع انرژی متداول نیز روبه کاهش می باشد. هدف از این مطالعه بررسی انرژی زمین گرمایی و کاربرد های آن و همچنین تولید انرژی از این انرژی نو می باشد. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی می¬باشد. قدرت برق تولید شده توسط انرژی زمین گرمایی منحصر به فرد به مناطق تکتونیکی فعال در جهان است. در مکان هایی مانند غرب ایالات متحده، آتشفشان¬ها گرادیان زمین گرمایی قوی داشته و تولید انرژی زمین گرمایی کارآمد را فراهم می کنند. انرژی زمین گرمایی ممکن است در خانه ها و یا شرکت ها برای گرمایش و تنظیم خنک کننده¬ها و یا ذوب برف و پیشگیری از یخبندان مورد استفاده قرار گیرد.


بازديد 6065

بررسی اثرات طوفان های گرد و غبار بر زندگی بشر و محیط زیست

موضوع اصلی : مقالات محیط زیستی
5 / آبان / 1393    

چکیده

گرد و غبار یکی از مهمترین پدیده های مخرب اقلیمی است که سالانه خسارات فراوانی را به سلامتی بشر ، محیط زیست، ساختمان ها، جاده ها و هوای شهرها وارد می نماید.در ایران نیز به دلیل دارا بودن سهم 23درصدی از طوفان های گرد و غبار جهان و انتقال گرد غبار از کشور های عراق و عربستان به ایران مطالعه آن ضروری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی و تحلبل اثرات گرد و غبار بر روی زندگی بشر و اراته راهکارهایی برای کاهش اثرات این طوفان ها می باشد و روش تحقیق نیز به صورت کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی می باشد. تخریب شدید زمین به طور میانگین در مناطق خشک جهان اتفاق می افتد. طوفانهای گرد و غبار نشان می دهد که فرسایش بادی در جهان رو به افزایش است، تغییراتی که توسط انسان ایجاد شده است از مهم ترین عوامل نگران کننده در افزایش طوفانها در برخی از مناطق است. وقوع فرسایش بادی در یک مکان تابعی از عوامل آب و هوایی در ارتباط با خاک و زمین، و مدیریت آن بر روی ساختار خاک، پوشش گیاهی  و کشت است. اقدامات برای مبارزه با طوفانهای گرد و غبار شامل کاهش تاثیر سرعت باد از طریق استفاده از کاهنده های باد شدید یا کمربند سبز ایمنی؛ حفاظت از ذرات خاک سست از طریق استفاده از باقی مانده های محصول و یا ورقهای پلاستیکی و یا چسپهای شیمایی ؛ و افزایش انسجام ذرات خاک به وسیله عملیات شخم مکانیکی و یا خاک مالچ می باشد.

کلید واژه ها: طوفان های گرد و غبار، توزیع زمانی و مکانی، زندگی بشر،  محیط زیست.


بازديد 1571

اعداد روی پلاستیک ها چیست؟

موضوع اصلی : مقالات محیط زیستی
18 / فروردین / 1393    

آیا تا بحال کنجکاو شده اید این اعداد و ارقامی که ته ظرف های پلاستیکی حک شده چه هستند؟ اگر دقت کرده باشید وسط آرم بازیافت معمولا حروف یا اعداد و گاهی هر دو نوشته شده. اگر هم ندیده اید نگران نباشید، متاسفانه هر لحظه ای که اراده کنید دور و برتان آنقدر ظرف پلاستیکی زیاد است که کافی است دستتان را دراز کنید تا یکیشان را بردارید. اما داستان این اعداد:


بازديد 1746

محیط زیست و تدابیر پایدار در طراحی ساختمان های آینده

موضوع اصلی : مقالات محیط زیستی
13 / فروردین / 1393    

مقاله

تولید مصالح و احداث ساختمان در سال های اخیر، انرژی بسیار زیادی را به خود اختصاص داده و به آلودگی های زیست محیطی فراوانی نیز منجر شده است. انتشار گرد و غبار ناشی از عملیات ساختمانی در مناطق مختلف، پخش آلودگی های شیمیایی ناشی از تولید مصالح ساختمانی، آلودگی های گازی و ذرات معلق پخش شده در هوا که ناشی از حمل و نقل مصالح ساختمانی به محل های مورد نظر است و نیز تولید زباله های ساختمانی از جمله موارد عمده آلودگی های زیست محیطی تحت تاثیر صنعت ساختمان می باشد. لذا ضروری است تا راهبردهای طراحی در ساختمان های جدید، به سوی آینده و با هدف کاهش آلودگی های زیست محیطی جهت گیری شود.
در این تحقیق ابتدا با روش مطالعات تطبیقی به بررسی اقدامات صورت گرفته برروی نمونه های موردی در دوره های زمانی مشخص و نیز اثرات آنها بر اکوسیستم های طبیعی پرداخته شد. سپس تبیین تدابیر پایدار به کار گرفته شده از سوی معماران در طراحی این ساختمان ها، در دستور کار قرار گرفت. در ادامه با روشی تحلیلی- منطقی به ارایه نتایج اقدام گردیده است. شیوه گردآوری اطلاعات نیز به روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی بوده است.
بدین ترتیب در این مقاله، تاثیرات نمونه های موردی ارزیابی شده بر روی محیط زیست مورد بررسی قرار می گیرد و بر اساس نتایج به دست آمده، به مقوله معیارهای طراحی برای ساختارهای آینده و تدابیر قابل اتخاذ آن پرداخته می شود. در نهایت نیز پیشنهادهایی اجرایی در خصوص طراحی ساختمان های آینده به منظور کاهش آلودگی های زیست محیطی در راستای اهداف توسعه پایدار ارایه می گردد.
 
کلیدواژگان
تدابیر طراحی؛ محیط زیست؛ توسعه پایدار؛ ساختمان های آینده

بازديد 10358

دوران معاصر دوران افزایش آگاهی زیست محیطی و توجه بر نقش محیط زیست سالم در ارتقاء کیفیت و کمیت حیات انسان است. عوامل بسیاری در توفیق طرحها و برنامه های مرتبط با محیط زیست سالم مورد نظر ایفای نقش می کنند. نیروی انسانی یکی از مهمترین آنها می باشد و با توجه به تاثیر انسان بر محیط اطراف خود, به طور کلی یکی از مهمترین اقدامات برای رفع مشکلات زیست محیطی, ارتقاء فرهنگ عمومی در این زمینه است, که این خود نیازمند آموزش درباره محیط زیست می باشد. بنابراین ما محتاج آنیم که آگاهیهای زیست محیطی را به صورت جزیی از فرهنگ عمومی در آوریم. در این مقاله به نقش و شیوه های ارتقاء دانش زیست محیطی همگانی با تاکید بر آموزش محیط زیست پرداخته می شود. آموزش محیط زیست تعریف و تاریخچه آن ارایه می گردد سپس مفهوم آموزش همگانی محیط زیست مطرح گردیده و در پایان راهکارهای اموزشی جهت ارتقای فرهنگ زیست محیطی در جامعه, از خانواده تا دانشگاه معرفی میگردد.


بازديد 8640

شیمی سبز؛ چشم اندار آینده شیمی

موضوع اصلی : مقالات محیط زیستی
9 / اسفند / 1392    

امروزه ديگر شيمي انحصارا علمي براي فهم و ادراك بهتر پديده هاي پيرامون و طبيعت نيست. شيمي يك علم خلاق و توليدكننده است كه مواد و اجسامي با ارزش افزوده بالا ايجاد مي كند. بسياري از ابداعات، اختراعات، و آفرينش هاي علمي-فناوري به دنبال توسعه در سنتزهاي شيميايي صورت گرفته است.

هم اكنون در قرن بيست و يكم، ابداعات و اختراعات تاثير شگرفي بر زندگي و تمدن بشري گذارده به طوري كه جنبه علمي اكثر اين موارد بر اساس اصول شيميايي و فيزيكي استوار گرديده است. از طرفي با وجود نقش حیاتی علم شیمی در خلق تمدن جدید، اما خطرات زیادی نیز از جانب محصولات و فرایندهای شيميايي سلامت انسان و محیط زیست را تهديد مي كند.


بازديد 8724

ﻧﻘﺶ ﺷﻴﻤﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ آن

موضوع اصلی : مقالات محیط زیستی
9 / اسفند / 1392    

ﺷﻴﻤﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ دارد .در واﻗﻊ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﺎري را ﺑﻪ ﮔﺮدن  ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻨﺘﺰي و ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺪازﻧﺪ. اﻣﺎ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻗﺮﻧﻬﺎ و دﻫ ﻪﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ، ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ روﺷﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ و ﺷﻴﻤﻲ ﺑﻄﻮر اﺧﺺ در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﮕﻔﺖ  اﻧﮕﻴﺰ ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺷﻴﻤﻲ و ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﺒﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﮔﺴﺘﺮده زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺳﻼﻣﺘﻲ و ﺛﺮوت ﻣﺎدي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﺴﺘﺮده ﻛﺮه زﻣﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﻛﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.


بازديد 8744

شیمی و محیط زیست

موضوع اصلی : مقالات محیط زیستی
9 / اسفند / 1392    

ﭼﻜﻴﺪه
 در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻛﻠﻲ ﺷﻴﻤﻲ و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻤﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻴﻤﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ راﻫﻜﺎرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ، ﻣﻬﻢ وﺟﺪﻳﺪ در ﺣﺬف و ﭘﺎﻛﺴﺎزي آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

مقدمه
ﺷﻴﻤﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ اﺟﺴﺎم و ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺘﻨﺪ و ﻫﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ دارﻧﺪ، درﺑﺮﻣ ﻲﮔﻴﺮد.


بازديد 6399

آﺛﺎر زﻳﺎن ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف

موضوع اصلی : مقالات محیط زیستی
9 / اسفند / 1392    

ﭼﻜﻴﺪه :

اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﺳﺎم آوري ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻫﻢ ﻳﻜﻲ از ۱۰ ﻛﺸﻮر اول دﻧﻴﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮوف ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻇﺮوف ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ از ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺎﻳﺮن ، ﭘﻠﻲ وﻳﻨﻴﻞ ﻛﻠﺮﻳﺪ ، ﭘﻠﻲ (اﺗﻴﻠﻦ ﺗﺮﻓﺘﺎﻻت)، ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ، ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ ، ﭘﻠﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت و ﭘﻠﻲ آﻣﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎي ﻓﻮق ، ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﭘﻠﻴﻤﺮﻫﺎ و اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎ داراي آﺛﺎر زﻳﺎن ﺑﺎر زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻧﻴﺰ ﺿﺮرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ آﺛﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮي ﻫﻢ از ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﺤﻮه ي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻇﺮوف ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ، ﻛﻨﺘﺮل و رﻋﺎﻳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎداﺗﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.  


بازديد 1599

تاثیر انرژی های تجدید پذیر بر کاهش آلودگی هوا

موضوع اصلی : مقالات محیط زیستی
9 / اسفند / 1392    

خلاصه مقاله:

هدف از تدوین این مقاله بررسی تاثیر انرژی های تجدید پذیر بر کاهش آلودگی هوا است، در واقع در این مقاله پس از مقایسه بین انرژی های تجدید پذیر با انرژی های تجدید ناپذیر، مزایا و مشکلات و همچنین لزوم استفاده از آنها مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصل از بررسی انرژی های تجدید پذیر در مقایسه با انرژی های تجدید ناپذیر نشان داد که استفاده از انرژیهای تجدید شونده کمک شایانی به حل مشکلات ناشی از آلودگی های منتشر شده از سوخت های فسیلی می کند،