بازديد 3202

کاربرد نمک و شن برای آب کردن برف با توجه به اثرات زیست محیطی

موضوع اصلی : مقالات محیط زیستی
14 / دی / 1393    

شهرداری تورنتو به منظور حفاظت و افزایش ایمنی رفت و آمد در خیابان‌ها و جاده‌ها در فصل زمستان، راهکار جدیدی برای استفاده از نمک ارائه داده تا حوادث ناشی از شرایط نامساعد محیطی را به حداقل برساند. هرساله در زمستان در حدود 130 سانتیمتر برف در خیابان‌ها و جاده‌های تورنتو انباشته می‌شود و شهرداری به منظور ایمن سازی خیابان‌ها و جاده‌ها بیش از 140000 تن نمک را مورد استفاده قرار می‌دهد.


بازديد 3318

چكيده:

نگهداري و مديريت راهها و جاده ها يكي از مهمترين و بنيادي ترين اصول زير بنايي كشورهاست. روش هاي مختلفي به عنوان اقدامات پيشگيرانه براي نگهداري روسازي هاي آسفالتي طي سال هاي متمادي تحت بررسي و تحقيق قرار گرفته است.....


بازديد 4110

درختان عاملی برگرمایش جهانی !!!؟؟

موضوع اصلی : مقالات محیط زیستی
24 / آذر / 1393    

ترجمه

در ماه گذشته نادین انگر در نیویورک تایمز مباحثی تحت عنوان اینکه " کاشت درختان نمی تواند اقلیم را نجات دهد" مطرح کرد. بحث اصلی نویسنده این بود که برنامه های سازمان ملل برای جلو گیری از تغغیر اقلیم با روش های مثل درخت کاری و حفظ جنگل های موجود "پر خطر" است.